Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Aniszewski, Michał, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Świerkowa 4, 05-126 Stanisławów Pierwszy (Polska)
Aniszewski, Michał, doktorant, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Awoa, Andre Cyrille (Włochy)

1 - 3 z 3 elementów