Autor - szczegóły

Brol, Patrycja, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

  • Vol 3, No 2 (2014) - Sprawozdania
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014
    Szczegóły  PDF