Autor - szczegóły

Kilanowski, Igor, doktorant, Katedra Prawa o Posłudze Nauczania, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Drogomilska 12 m. 20, 01-361 Warszawa, Polska