Vol 2, No 2 (2013)

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego
Mirosław Sitarz
PDF
5

Artykuły

Ireneusz Dosz
PDF
9-40
Ryszard Pankiewicz
PDF
41-61
Grzegorz Szubtarski
PDF
63-75
Michał Grochowina
PDF
77-99
Monika Menke
PDF
101-113
Krzysztof Ossowski
PDF
115-132
Adam Kaczor
PDF
133-163
Agnieszka Romanko
PDF
165-183
Emilia Chojnowska
PDF
185-196
Urszula Wasilewicz
PDF
197-208

Recenzje

Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa "in favorem fidei". Źródła, ewolucja, aktualne normy, Poznań: Prymasowskie Wydawnictwo "Gaudentinum" 2013, ss. 313
Andrzej Pastwa
211-224

Sprawozdania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Antoni Kość jako filozof prawa" połączona z prezentacją księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013
Agnieszka Romanko
PDF
227-232
II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. "«Rodzina suwerenna» - wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia", Brenna, 18-19 kwietnia 2013
Anna Słowikowska
PDF
232-239
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Eminencji Kard. Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, 27 maja 2013
Urszula Wasilewicz
PDF
239-241
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013
Anna Słowikowska, Paweł Zając
PDF
241-254
Konferencja Doktorantów pt. "Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego", Warszawa, 12 czerwca 2013
Agnieszka Romanko
PDF
254-256