Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony życia dziecka poczętego

Agata Jończyk

Abstrakt


W kwestii przerywania ciąży na przestrzeni dziejów wypowiadali się filozofowie próbując odpowiedzieć na fundamentalne pytania, kiedy zaczyna się życie i od jakiego momentu należy je chronić. Kultura i prawo, a w głównej mierze religia i wierzenia reli­gijne oraz wyznawane systemy filozoficzne wpływały na kształt ochrony życia nienaro­dzo­nego. Judaizm w tej kwestii kieruje się Starym Testamentem, a Kościół katolicki mówi o świętości życia wywodzącej się z Ewangelii. Kościół katolicki posiada również w tym zakresie wewnętrzne regulacje prawne – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. – który zakresem podmiotowym, jak i przedmiotowym obejmuje wszystkich katolików. W kwestii ochrony życia nienarodzonego stanowisko zajął m.in. Kościół prawosławny, islam, hinduizm i buddyzm. Założenia aksjologiczne mają dominujący wpływ na kształ­to­wanie się systemu ochrony życia poczętego, dlatego są one tak istotne.


Słowa kluczowe


prawo; aborcja; filozofia; etyka; ochrona życia dziecka poczętego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gałkowski, Jerzy, i Janusz Gula. 1988. W imieniu dziecka poczętego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Grześkowiak, Alicja. 2006. „Prawna ochrona życia dziecka poczętego.” W Zagadnienia prawa karnego na tle nauczania Jana Pawła II, red. Alicja Grześkowiak, 41-79. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Haberko, Joanna. 2010. Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kołosowski, Tadeusz. 2013. „Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle wybranych dzieł antycznej literatury Grecji i Rzymu.” Seminare 33:251-62.

Kondratiewa-Bryzik, Jelena. 2009. Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Korziński, Ireneusz. 2016. „Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego.” Rocznik Teologii Katolickiej XV, nr 1:15-25. DOI: 10.15290/rtk.2016.15.1.03.

Longier, Anna, i Monika Markowska. 2018. „Aborcja na świecie.” http://www.antoni. agmk.net/pliki/aborcja-8.pdf [dostęp: 8.03.2018].

Olszewska, Joanna, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Anna Michalik, i Katarzyna Kunat. 2013. „Spojrzenie na ciążę i poród przez pryzmat różnych religii.” Problemy Pielęgniarstwa 21, nr 4:536-41.

Pawlikowska-Łagód, Katarzyna, i Jarosław Sak. 2016. „Aborcja – problemy etyczno-moralne współczesnego świata.” W Filozofia wobec dylematów współczesności, red. Kamil Maciąg, 7-20. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel.

Pietrzykowski, Tomasz. 2007. Spór o aborcję. Etyczne problemy prawa. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.

Pietrzykowski, Tomasz. 2011. Etyczne problemy prawa. Katowice: LexisNexis.

Starowieyski, Marek. 2010. „Aborcja i życie nienarodzonych w starożytności chrześcijańskiej.” W Aborcja. Spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne, red. Tadeusz Ślipko, Marek Starowieyski, i Andrzej Muszala, 160-202. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Szawarski, Zbigniew. 1987. „Wprowadzenie – dwa modele etyki medycznej”. W W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, red. Zbigniew Szawarski, 5-26. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Świto, Lucjan. 1997. „Osobowość prawna nasciturusa w prawie kanonicznym i polskim.” Prawo Kanoniczne 40, nr 1-2:233-48.

Tokarczyk, Roman. 2012. Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Walachowicz, Jerzy. 1994. „Państwo antyczne.” W Historia ustroju państwa, red. Jerzy Krasowski, 13-34. Poznań: Wydawnictwo Ars boni et aequi.

Wiak, Krzysztof. 2001. Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym. Lublin: Redakcja Wydawnictwa KUL.

Williams, Glanrille. 1960. Świętość życia a prawo karne. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Wenz, Wiesław. 2016. „Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym.” Kościół i Prawo 5 (18), nr 2:127-65. DOI: 10.18290/kip.2016.5.2-8.

Wojciechowski, Michał. 2003. „Starożytne głosy przeciw aborcji.” https://opoka.org.pl/ biblioteka/Z/ZR/starozytne_paborcji.html [dostęp: 1.03.2017].

Zoll, Andrzej. 2013. „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz LEX. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K.K., wyd. 4, red. Andrzej Zoll, 247-431. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa