Egzorcysta i jego posługa w prawie kodeksowym i pozakodeksowym

Rafał Dappa

Abstrakt


Wobec narastającego zjawiska pentakostalizacji chrześcijaństwa oraz zwiększonego zainteresowania obrzędami egzorcyzmów należy przypominać przepisy prawne dotyczące posługi egzorcysty w Kościele. Niniejszy artykuł stanowi próbę ich usystematyzowania oraz wyznaczenia ogólnych kryteriów zgodnego z prawem sprawowania obrzędu egzor­cy­zmu. W tym celu szczegółowej analizie zostały poddane następujące dokumenty Koś­cioła: Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., Rytuał Rzymski De exorcismis et suppli­catio­nibus quibusdam, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty, list Kongregacji Nauki Wiary Inde ab aliquot annis oraz in­struk­cja Kongregacji Ardens felicitatis.


Słowa kluczowe


egzorcyzm; egzorcysta; pentakostalizacja chrześcijaństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cenalmor, Daniel. 2011. „Komentarz do kan. 1166-1253 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 873-927. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Kobyliński, Andrzej. 2015. “Le dimensioni etiche dell’odierna pentecostalizzazione del cristianesimo.” Rivista Teologica di Lugano 20, no. 2:207-28.

Kobyliński, Andrzej. 2017. “Il ritorno del diavolo e la pentacostalizzazione del cristianesimo.” Rivista Teologica di Lugano 22, no. 1:181-92.

Majer, Piotr. 2007. „Pozostałe akty kultu Bożego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 369-427. Poznań: Pallottinum.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa