Orthodox Church in the Legal Field of Modern Ukraine

Konstantin Lozinsky

Abstrakt


The legislator in the Constitution of Ukraine states that the Church and religious organizations in Ukraine are separated from the state. In Ukraine the relations between the Church and the state begins with the procedure for registering Church units – e.g. parishes and dioceses – of which the visible structure of the Church organism actually forms. The state does not interfere with the activities of religious organizations, if they do not violate the current legislation, do not encroach on life, health, dignity of a person, as well as the rights of other citizens and organizations.


Słowa kluczowe


Church; state; Ukrainian Constitution; right to freedom of thought and religion

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Blażennyj, Awgustin. 2016. O gdrade bożem. Moskwa: Kniga po trebowaniju.

Gegel, Wilgelm Fridrich. 1976. Filosofija religii. Vol. I. Moskwa: Mysl.

Kiriczenko, Michaił G. 1987. “Gosudarstwo i Cerkow. K istorii leninskogo dekreta.” Nauka i religija 4:2.

Lubow Grygoriwna, Drotjanko, ed. 2004. Religijoznawstwo: Nawcz. Posibnyk z chrestomatijeju. Kijew: Knyżkowe wydawnyctwo NAU.

Rudinskij, Feliks Michajlowicz. 1992. “Szapiro ML. Swoboda sowesti i religij: meżdunarodno-prawowyje pakty i nacionalnoje zakonodatielstwo.” Gosudarstwo i prawo 5.

Wlasowskij, Iwan. 1995. Narys istorii Ukrainskoj Prawosławnoj Cerkwi. Vol. I. Nju-Jork: Ukrainska Prawosławna Cerkwa w Z.D.A.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa