Nowy regulamin Konsulty Medycznej z 23 września 2016 roku

Lidia Fiejdasz-Buczek

Abstrakt


Konsulta Medyczna (Techniczna) jest organem kolegialnym Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Składa się z biegłych lekarzy (lub innych specjalistów), którym ze względu na niekwestionowane kompetencje i sprawdzoną moralność, Kongregacja po­wierza badanie uzdrowień (lub innych zjawisk) przedstawianych jako cudowne w pro­cesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Celem artykułu jest ukazanie zmian i ich skutków, które w funkcjonowaniu Konsulty Medycznej wprowadził jej regulamin ogło­szony 23 września 2016 r.


Słowa kluczowe


Konsulta Medyczna; Konsulta Techniczna; Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych; cud; proces kanonizacyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Scaramuzzi, Iacopo. 2016. “Procedure più rigorose per l’esame medico dei mira coli.” http://www.lastampa.it/2016/09/23/vaticaninsider/ita/vaticano/procedure-pi-rigorose-per-lesame-medico-dei-miracoli-t4p6IicgXZd2OoaotewlDJ/pagina.html [dostęp: 1.09.2017].

Criscuolo, Vincenzo, Daniel Ols, and Robert Sarno, eds. 2012. Congregazione delle Cause dei Santi. Le cause dei Santi: sussidio per lo «Studium». 2nd ed. Libreria Editrice Vaticana: Città del Vaticano.

Di Ruberto, Michele. 2006. „Normy procesowe w dowodzeniu cudów. Historia i współczesność.” W Cuda w sprawach kanonizacyjnych, red. Wiesław Bar, 177-48. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Misztal, Henryk. 1997. Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II. Lublin-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Misztal, Henryk. 2000. „Źródła powszechnego prawa kanonizacyjnego w Kościele Zachodnim.” Prawo – Administracja – Kościół 1:35-56.

Misztal, Henryk. 2003. Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Misztal, Henryk, i Lidia Fiejdasz-Buczek. 2017. Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii. Lublin: Wydawnictwo KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa