Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej

Mirosław Sitarz

Abstrakt


Jezus Chrystus powierzył Kościołowi zadanie nauczania. W 1588 r. papież Sykstus V utworzył Kongregację do Spraw Uniwersytetu Studiów Rzymskich, aby nadzorować studia zarówno w Studium Rzymskim, jak i innych znaczących uniwersytetach tam­tych czasów. Następni Biskupi Rzymu utworzyli: Kongregację Studiów, Świętą Kon­gregację Seminariów i Uniwersytetów, Świętą Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego, a w 1988 r. Kongregację Seminariów i Instytutów Studiów. Papież Bene­dykt XVI w 2013 r. zmienił nazwę dykasterii na Kongregację Edukacji Katolickiej (Instytutów Studiów).


Słowa kluczowe


Stolica Apostolska; zadanie nauczycielskie Kościoła; uniwersytet katolicki; uniwersytet kościelny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu.

Congregazione degli studi. La riforma dell’istruzione nello Stato pontificio (1816-1870), red. M.I. Venzo, Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli archivi, Roma 2009.

Grocholewski, Zenon. 2013. „Wykład wygłoszony 27 maja 2013 roku przez Kardynała Zenona Grocholewskiego podczas uroczystości wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego „Umiłowanie Boga – najwyższą mądrością”.” W Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego. Kardynał Zenon Grocholewski. Umiłowanie Boga – najwyższą mądrością. Laudacja Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, 31-48. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pękalski, Ireneusz. 1986. „Uprawnienia Kongregacji Kurii Rzymskiej w okresie przed jej reformą dokonaną w 1588 roku przez papieża Sykstusa V.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:227-41.

Selejdak, Ryszard. 2011. „Watykańska Kongregacja Edukacji Katolickiej – historia, kompetencje i działalność.” Collectanea Theologica 81, nr 2:111-33.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa