Stefan Wyszyński – kompetencje dotyczące wiernych obrządku greckokatolickiego w Polsce

Stanisław Kawa

Abstrakt


Kompetencje Prymasa Tysiąclecia dotyczyły spraw wewnątrzkościelnych, układa­nia relacji zewnętrznych między państwem a Kościołem oraz obrony tożsamości kul­tu­ro­wej i suwerenności Narodu.

Realizacja tych kompetencji w formie facultas speciales odnosiła się do następują­cych grup zagadnień: troski o majątek Kościoła grekokatolickiego i ormiańskiego, udzie­lania zezwolenia na przyjęcie obrządku łacińskiego, dyspensowania od przeszkód małżeńskich i pozwolenia kapłanom na sprawowanie Eucharystii w obrządku łaciń­skim.


Słowa kluczowe


relacje Kościół-państwo; przynależność do Kościoła; sakramenty; majątek kościelny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drozd, Roman. 2016. „Władze wobec Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989.” http://uitp.net.pl/index.php/opracowania/43-wladze-wobec-kosciola-greckokatolickiego [dostęp: 6.12.2016].

Janczewski, Zbigniew. 1990. „Prerogatywy Prymasów Polskich.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31:157-69.

Kowalczyk, Józef. 2011. „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a Stolica Apostolska [wystąpienie z dnia 25 maja 2011 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas sympozjum pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu”].” http://www.prymaspolski.pl/pl/ prymas_polski/oficjalne_wypowiedzi/kardynal_wyszynski_a_stolica_apostolska_-_wystapienie_na_kul-u.html [dostęp: 7.12.2016].

Krukowski, Józef. 2011. „Uprawnienia nadzwyczajne Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski wobec zagrożeń ze strony reżimu komunistycznego.” Studia Prymasowskie 5:29-42.

Mikołajczuk, Krzysztof. 2014. Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2017.6.1-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa