Prawo do manifestowania przekonań religijnych poprzez symbole religijne w świetle wyroku w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 15 stycznia 2013 roku

Grzegorz Szubtarski

Abstrakt


W artykule została omówiona problematyka związana z prawem do manifestowa­nia przekonań religijnych na podstawie obowiązujących norm prawa europejskiego, których konkretyzację stanowi orzecznictwo ETPC. W sposób szczególny zwrócono uwagę na bardzo istotną rolę, jaką spełnia odpowiedź na pytanie, czy dane zachowanie stanowi manifestację przekonań religijnych, czy też jest nimi jedynie inspirowane bądź też jest kwestią osobistego wyboru. Jako przykład w trudności w odpowiedzi na to py­tanie przywołano wyrok ETPC w sprawie Eweida i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, w którym kwestia ta zajmowała istotne miejsce. Trybunał uznał noszenie krzyżyka przez N. Eweidę i S. Chaplin za formę manifestacji ich wiary. Odrzucił jedno­cześnie stanowisko sądów brytyjskich, które zredukowały krzyżyk do biżuterii, a jego noszenie uznały za osobisty wybór skarżących.


Słowa kluczowe


Europejski Trybunał Praw Człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka; symbole religijne; manifestacja przekonań religijnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ahdar, Lex, and Ian Leigh. 2013. Religious Freedom in the Liberal State. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, Gideon. 2010. “Article 9 of the European Convention of the Human Rights and Protected Goods.” Ecclesiastical Law Journal 12:180-201.

Emmerson, Ben, Andrew Ashworth, and Alison Macdonald, eds. 2012. Human Rights and Criminal Justice. London: Sweet & Maxwell.

Equality and Human Rights Commission. 2012. Human Rights Review 2012. How fair is Britain? An assessment of how well public authorities protect human rights. London: EHRC.

Evans, Carolyn. 2012. Freedom of religion under the European Convention on Human Rights. New York: Oxford University Press.

Falski, Jacek. 2011. „Wokół zakazu symboli religijnych we francuskiej szkole publicznej.” Państwo i Prawo 12:43-55.

Garlicki, Leszek. 2010. „Art. 9 [Wolność myśli, sumienia i wyznania].” W Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18, red. Leszek Garlicki, 550-83. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Hatzis, Nicholas. 2011. “Personal Religious Beliefs in the Workplace: How Not to Define Indirect Discrimination.” The Modern Law Review 74:287-305.

Hill, Mark. 2013. “Lillian Ladele is the real loser in Christian discrimination rulings.” The Guardian, January 17. Accessed April 30, 2016. http://www. theguardian.com/commentisfree/belief/2013/jan/17/lillian-ladele-loser-christian-discrimination-rulings.

Hill, Mark. 2013. “Religious Symbolism and Conscientious Objection in the Workplace: An Evaluation of Strasbourg’s Judgment in Eweida and Others v United Kingdom.” Ecclesiastical Law Journal 15:191-203.

Hucał, Michał. 2012. Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Kącka, Katarzyna. 2013. „Geneza i źródła wolności religii w europejskiej przestrzeni politycznej i prawnej”. Seminare 34:155-74.

Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kuriata, Agnieszka. 2015. „Strój muzułmanek we Francji a wpływ islamu.” Acta Erasmiana VIII. Wiara, polityka i religia 8:119-34.

Lord Carey of Clifton, Michael Scott-Joynt, Michael Nazir-Ali, Peter Forster, Anthony Priddis, and Nicholas Reade. 2010. “The religious rights of Christians are treated with disrespect.” The Sunday Telegraph, March 28. Accessed April 14, 2016. http://www.telegraph.co.uk/comment/letters/7528487/The-religious-rights-of-Christians-are-treated-with-disrespect.html.

Mazurek, Franciszek Janusz. 1998. „Prawo człowieka do wolności religijnej.” Kościół i Prawo 5:95-102.

McCrea, Ronan. 2014. “Religion in the Workplace: Eweida and Others v United Kingdom.” The Modern Law Review 77:277-307.

Misztal, Henryk, i Piotr Stanisz. 2010. „Wolność wyznania a symbole religijne

w życiu publicznym państwa świeckiego.” Annales Canonici 6:37-55.

Orzeszyna, Krzysztof. 2007. Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rozner, Monika. 2002. „Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.” Studia z Prawa Wyznaniowego 5:111-39.

Sobczak, Jacek, i Maria Gołda-Sobczak. „Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka.” Annales UMCS. Sectio K. Politologia 19:28-65.

Szczech, Tomasz. 2011. „Czy wolność religijna jest wolnością od religii? Sprawa Lautsi przeciwko Włochom a kryzys wolności religijnej w Europie.” W Religia a prawo i państwo, red. Mirosław Sadowski, i Piotr Szymaniec, 385-413. Wrocław: Beta-Druk.

Taylor, Paul. 2005. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Vickers, Lucy. 2014. “Religious Freedom: Expressing Religion, Attire and Public Spaces.” Journal of Law and Policy 22:591-611.

Vogel, Bernhard. 2007. „Unia Europejska a pluralizm religijny.” W Kultura i Prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006 r., red. Józef Krukowski, Josef Isensee, i Mirosław Sitarz, 25-37. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Warchałowski, Krzysztof. 2004. „Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej.” Studia z Prawa Wyznaniowego 7:5-18.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa