Kościół Matki Bożej Gromnicznej – świątynia zaanektowana?

Stanisław Kawa

Abstrakt


Kościół Matki Bożej Gromnicznej został zbudowany w XVII w. Do 1946 r. świątynia należała do archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Po uzyskaniu niepodległości Państwa ukraińskiego i wznowieniu struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukra­inie rozpoczęto starania o zwrot kościoła prawowitemu i historycznemu właścicielowi. Jednak władze miasta, wrogo nastawione wobec katolików łacińskich, ze względu na ich polskie korzenie, świątynię złośliwie przekazały na własność wspólnocie Kościoła greckokatolickiego. Po stronie hierarchów grekokatolickich istnieje dobra wola, aby ko­ściół ten został zwrócony Kościołowi łacińskiemu na Ukrainie. Jednak według ustawo­dawstwa ukraińskiego, to zarejestrowana wspólnota wiernych jest decydentem w tej kwestii, ponieważ jest aktualnie prawnym właścicielem kościoła. Gdyby można było oczekiwać od hierarchów grekokatolickich bardziej zdecydowanej postawy i działań, a zarazem wykluczyć polityczną niechęć władz lwowskich wobec Kościoła rzymskokato­lickiego, to istnieją możliwości na drodze prawnej (nawet przy braku reform państwo­wych w kulejącym ukraińskim systemie sądowniczym) na triumf sprawiedliwości – uznanie prawa własności rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej do kościoła Matki Bożej Gromnicznej we Lwowie.


Słowa kluczowe


Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie; zwrot świątyń i mienia kościelnego; prawo majątkowe; dyskryminacja na tle etnicznym i wyznaniowym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Schematismus Archidioecesis Leopoliensis ritus latini. 1939. Leopoli.

„Arhitekturno-chudozhestvennyye pamyatniki XIII-XX vekov.” 1975. «Iskustvo» Leningradskoye Otdeleniye 112-13.

Jacukiewicz, Marta. 2015. „Boimy się aby nie było III wojny światowej [wywiad z abp. M. Mokrzyckim, 10.03.2015].” http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,992,boimy-sie-aby-nie-bylo-iii-wojny-swiatowej.html [dostęp: 30.07.2016].

Jarosińska, Justyna. 2016. „Grekokatolicy przejęli bezprawnie nasze świątynie [relacja z pobytu w KUL abp. M. Mokrzyckiego, 09.05.2016].” http://lublin.gosc.pl/doc/3144943.Wiekszosc-naszych-swiatyn-przejal-bezprawnie-Kosciol [dostęp: 1.08.2016].

Kaczorowski, Bartłomiej. 1990. Zabytki starego Lwowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Kordonski, Roman. 2015. „Likwidacja Kościoła greckokatolickiego w latach 1939-1946 na Ukrainie.” Studia Warmińskie 52:281-90.

Łepkowski, Wojciech, red. 2002. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Wyd. 2. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Mokrzycki, Mieczysław. 2016. „Archidiecezja lwowska. XXV lat wolności, demokracji i dyskryminacji.” http://niedziela.pl/artykul/22275/Lublin-inauguracja-Instytutu-Pamieci [dostęp: 29.07.2016].

Skorupka, Stanisław, Halina Auderska, i Zofia Łempicka, red. 1974. Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Smirnow, Jurij. 2014. „Kościół Matki Boskiej Gromnicznej.” Kurier Galicyjski 14-15 (210-211): 19-28.

Tomasik, Krzysztof i Marcin Przeciszewski. 2015. „Abp Szewczuk: Chodzi o naszą i waszą wolność! [wywiad z abp. S. Szewczukiem, 13.06.2015].” https://ekai.pl/ wydarzenia/wywiad/x89938/abp-szewczuk-chodzi-o-nasza-i-wasza-wolnosc/ [dostęp: 30.07.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa