Humani generis unitas – projekt antyrasistowskiej encykliki Piusa XI

Aleksandra Polewska

Abstrakt


Artykuł jest poświęcony projektowi antyrasistowskiej i wymierzonej w antysemi­tyzm encykliki Piusa XI z 1938 r. Humani generis unitas. Tekst przedstawia kulisy powsta­wania projektu, stosunek Piusa XI do nazistowskich i faszystowskich represji wobec Żydów, a także jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tytułowy szkic nie zyskał nigdy statusu encykliki.


Słowa kluczowe


projekt; encyklika; antyrasistowska; Pius XI

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cassata, Francesco. 2008. La difesa della razza. Torino: Einaudi.

De Cesaris, Valerio. 2011. “Le reazioni della Chiesa cattolica all’antisemitismo fascista.” Annali della Fondazione Ugo la Malfa 26:151-62.

Deschner, Karlheinz. 2006. Polityka papieska XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uraeus.

Gierowski, Józef A. 1986. Historia Włoch. Wrocław: Ossolineum.

Górnicki, Leonard. 1993. Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski Międzywojennej (1933-1939). Bielsko-Biała: Wydawnictwo AS.

Grzybowski, Konstanty, i Barbara Sobolewska. 1971. Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789-1968). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hesemann, Michael. 2010. Pius XII wobec Hitlera. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Krasuski, Jerzy. 1969. Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

LaFarge, John. 1937. Interracial justice. A Study of the Catholic Doctrine of Race Relations. North Stratford: Ayer Co Publisher.

Lecomte, Bernard. 2010. Tajemnice Watykanu. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Miller, Frederic P., and Agnes F. Vandome. 2010. Terrible triangle: Pope Pius XI, Conspiracy of Silence (Church Persecutions), Holy See – Soviet Union Relation, Pope Pius XI and Spain, Divini Redemptoris. New York: Alphascript Publishing.

Nota, Johanes H. 1989. „Edyta Stein a projekt encykliki przeciwko rasizmowi i antysemityzmowi.” Znak-idee 1:65-79.

Novak, Michael. 1997. “Papal white papers.” The Washington Post, October 19:X04.

Osęka, Piotr. 2010. „Zaczęło się od Ustaw Norymberskich. Początek końca.” Polityka, nr 2773:76-79.

Paxton, Robert O. 2005. Anatomia faszyzmu. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Riccardi, Andrea. 2001. Stulecie męczenników. Świadkowie wiary XX wieku. Warszawa: Klub dla Ciebie.

Schneider, Burkhard. 1973. “Una enciclica mancata.” L’Osservatore Romano, April 5:5.

Suchecky, Bernard, and Georges Passelecq. 1995. L’encyclique cachée de Pie XI. Paris: La Decouverte.

Suchecky, Bernard, and Georges Passelecq. 1998. The Hidden Encyclical of Pius XI. Boston: Mariner Books.

Turnau, Jan. 2003. „Encyklika nienarodzona.” Gazeta Wyborcza, nr 185:23.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.2-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa