Konferencja Doktorantów pt. "Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego", Warszawa, 12 czerwca 2013

Agnieszka Romanko

Słowa kluczowe


Kodeks Prawa Kanonicznego; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa