Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego

Monika Menke

Abstrakt


This article analyses the contemporary canonical-legal situation of lays in the relation to the execution of the Church power of governance. It undertakes this question on the field of executive after the position of the laity in some special cases. In the field of legislative is participation of the laity not to be expected. In the largest extent, the lays are involved into the exercise of the judicial power of the Church. Article describes the concrete possibilities of involvement of the lays into the work of Church tribunals as judges, defenders of the bond, promoters of justice, notaries, advocates, procurators and experts. This paper refers to multivalent interpretations of the possibility of participation of lays on the judicial power of the Church that comes out from norms comprised in c. 129 § 2 C.I.C. a c. 1421 § 2 C.I.C., as like as that if the lays can be the bearers of this power and on witch base, or if they only participate on its execution. In this field will be necessary to work out a theological base and to precise the legislation for the better formal precision and clarity of law in this sphere.

Słowa kluczowe


prawo kanoniczne; władza rządzenia; władza ustawodawcza; władza wykonawcza; władza sądownicza; wierni świeccy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aimone, Pier Virginio. 2000. „La partecipazione dei laici alla potestà sacra nella storia del diritto canonico.” In I laici nella ministerialità della Chiesa, 15-46. Milano: Glossa.

Arroba Conde, Manuel Jesús. 1993. Diritto processuale canonico. Roma: Ediurcla.

Aymans, Winfried. 1975. „Laien als kirchliche Richter?” Archiv fűr katholisches Kirchenrecht 144:3-20.

Botek, Libor. 1996. Le esigenze morali per gli avvocati nella Chiesa in una visione istituzionale del processo canonico. Roma: Pontificia Università Lateranense.

Chiappetta, Luigi. 1996. Il Codice di Diritto Canonico. Vol. 3. 2nd ed. Roma: Edizioni Dehoniane.

D’Auria, Andrea. 2000. „I laici nel munus regendi.” In I laici nella ministerialità della Chiesa, 135-160. Milano: Glossa.

Ghirlanda, Gianfranco. 1981. „Potestas in novis schematibus.” Periodica de re morali, canonica et liturgica 70, fasc. 3:400-428.

Górecki, Edward. 1994. Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II. Část 2. Olomouc: MCM.

Lüdicke, Klaus. 1988. „Kommentar zum c. 1421.” In Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Band 5. Essen: Ludgerus Verlag.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Władza rządzenia.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 212-233. Poznań: Pallottinum.

Socha, Hubert. 1986. „Einleitung vor 129/1.” In Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Band 1. Essen: Ludgerus Verlag.

Zubert, Bronisław W. 1990. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2/III: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa