Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali

Michał Grochowina

Abstrakt


In the article the Author explains l) the preliminary investigation according to the Code of Canon Law of 1983, 2) the preliminary investigation in the selected documents issued after the Code of Canon Law of 1983 and 3) offenses under pain of dismissal from the clerical state.

The legislator included in can. 1717-1719 of the Code of Canon Law of 1983 provisions obliged the ordinary to conduct the preliminary investigation. This investigation precedes a possible penal process.

The preliminary investigation can be defined as a preparatory measure aimed at detecting a crime, circumstances of an offense and inquiring the imputability of perpetrator. This stage of proceeding is marked by a caution and prudence lest anyone's good name be endangered by this investigation. Due to the nature of the punishment – dismissal from the clerical state – the investigator inquiring the facts and circumstances of an offense has to be prudent.

Słowa kluczowe


sankcja karna; wiadomość prawdopodobna; investigator; przestępstwo; poczytalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arias, Juan. 2011. „Sankcje w Kościele.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 983-1046. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Barszcz, Waldemar. 2011. „Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa.” Prawo Kanoniczne 54, nr 3-4:53-76.

Gajda, Piotr. 2008. Sankcje w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.

Krukowski, Józef. 2011a. „Proces karny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 400-419. Poznań: Pallottinum.

Krukowski, Józef. 2011b. „Wymierzanie kar w trybie administracyjnym.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 21, nr 24:76-84.

Loza, Fernando. 2011. „Proces karny.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1288-1298. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Miziński, Artur. 2001a. „Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicznego postępowania karnego.” Prawo – Administracja – Kościół 2-3 (6-7): 119-158.

Miziński, Artur. 2001b. „Natura, przedmiot i podmioty dochodzenia wstępnego w kanonicznym postępowaniu karnym.” Prawo – Administracja – Kościół 1 (5): 53-89.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Paździor, Stanisław. 2007. „Konkubinat w prawie kanonicznym oraz w polskim prawie cywilnym.” Roczniki Nauk Prawnych 17, nr 2:177-188.

Rincón–Pérez, Tomás. 2011. „Świeci szafarze, czyli duchowni. Utrata stanu duchownego.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 270-274. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Rudzińska, Karolina. 2010. „Kara wydalenia ze stanu duchownego.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:203-231.

Stokłosa, Marek. 2011. „Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis.” Prawo i Kościół 3:101-129.

Suchecki, Zbigniew. 2004. „Rola promotora sprawiedliwości w procesie karnym.” W Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Józef Wroceński, Bożena Szewczul, i Andrzej Orczykowski, 551-579. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Syryjczyk, Jerzy. 2001. „Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle prawa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 44, nr 1-2:111-124.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Cześć szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Cześć ogólna. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa