Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rządów Włodzimierza Lenina (1917-1923)

Grzegorz Szubtarski

Abstrakt


The article examines the problem of anti-Church legislation in Russia during the reign of Vladimir Lenin in years 1917 to 1923. Atheistic Marxist ideology regarded religion as the enemy of progress. Therefore, the Bolsheviks took power after his determined fight against the Church, with a view to its total destruction. The first point shows a short period of reli-gious freedom in Russia after the February Revolution. The second section shows how much the situation has changed after the Bolsheviks came to power. They began to pass laws that restrict the activities of the Church in the country. The third point examines a second wave of attacks on the Church in the early twenties, mainly involving the confiscation of church property. All these activities have begun a period of aggressive policy against the Church, which continued for another decades.

Słowa kluczowe


sytuacja Kościoła w ZSRR; bolszewizm; Rosja; Kościół i państwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzwonkowski, Roman. 1993. „Kościół katolicki obrządku łacińskiego w ZSRR po 1918 r. Zarys problematyki.” W Odrodzenie Kościoła Katolickiego w byłym ZSRR. Studia historyczno-demograficzne, red. Edward Walewander, 81-99. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Dzwonkowski, Roman. 1997. Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Dzwonkowski, Roman. 2005. Z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 1917-1991. Ząbki: Apostolicum.

Dzwonkowski, Roman. 2010a. „Od walki z ,,opium dla ludu” do jego akceptacji i apologii. Religia w ZSRR 1917-1991.” W W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, t. 1, red. Urszula Cierniak, Seria: Człowiek, wiara, kultura, 265-275. Częstochowa: Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Teologiczny w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

Dzwonkowski, Roman. 2010b. Religia i Kościół katolicki w ZSRR oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kumaniecki, Jerzy. 1986. Pokój polsko-radziecki 1921: geneza, rokowania, traktat, komisje mieszane. Warszawa: Instytut Krajów Socjalistycznych PAN.

Lenin, Włodzimierz I. 2006. Socjalizm a religia. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Pałyga, Jan. 1993. Za wschodnią granicą 1917-1993: o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim rozmawia Jan Pałyga. Warszawa: Wydawnictwo Wspólnota Polska, Pallottinum II.

Pipes, Richard. 1994. Rosja bolszewików. Tłumaczenie Władysław Jeżewski. Warszawa.

Pipes, Richard. 2006. Rewolucja rosyjska. Tłumaczenie Tadeusz Szafar. Warszawa: Wydawnictwo Magnum.

Radwan, Marian. 2003. „Cerkiew prawosławna i Kościół katolicki w Rosji w przededniu rewolucji 1917 roku.” W Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. Stanisław Wilk, 376-402. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Smoleń, Mieczysław. 1994. Stracone dekady – Historia ZSRR 1917-1991. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymański, Józef. 2007. „Procedury ideologiczne wobec religii w ZSRR.” W Polityka a religia, red. Piotr Jaroszyński, 337-368. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.

Witkowicz, Andrzej. 2008. Wokół terroru białego i czerwonego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa