Zadanie votum separatum w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej

Marcin Królik

Abstrakt


Relation between the truth and the sentence has the significant meaning in canonical processes. Process in fact is an instrument for finding the truth in assumed controversy. Final sentence is the result of the litigation proceedings, which is normal way finishing dispute. In the Code of Canon Law of 1983, the legislator introduces in this context a new legal instrument, votum separatum. Judge in a collegiate tribunal has the right and obligation to pronounce of a sentence in compliance with his conscience, that is achieved with moral certitude. In the situation when the other judges made a different decision by an absolute majority of votes, judge who is convinced in his conscience about wrong decision can give a separate vote.

Słowa kluczowe


votum separatum; dyskusja sędziowska; pewność moralna; wyrok

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biskupski, Stefan. 1960. Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego. T. 2, Proces małżeński. Olsztyn: Kuria Biskupia Diecezji Warmińskiej.

De Diego-Lora, Carmelo. 2011. „Komentarz do kan. 1609.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1206-1208. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Dzięga, Andrzej. 2002. „Kanoniczno-prawne i duszpasterskie zadania Trybunału Diecezjalnego.” W Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembosza, red. Antoni Dębiński, Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 447-464. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Fąka, Marian. 1978. Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego. Część 2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Greszata, Marta. 2007. Kanoniczny proces zwyczajny w ujęciu księdza profesora Jerzego Grzywacza. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Greszata, Marta. 2008. Iudicium cum principis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Grocholewski, Zenon. 1998. „Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych.” Ius matrimoniale 3:9-43.

Król, Małgorzata. 1990. „Teoretyczne problemy prawomocności decyzji sądowych.” W Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. Sławomira Wronkowska, i Maciej Zieliński, 223-238. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pawluk, Tadeusz. 1990. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 4, Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Pikus, Szymon. 2009. Niezawisłość sędziego kościelnego. Lublin-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Rozkrut, Tomasz. 2009. „Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane.” W 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanoniczego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. Józef Krukowski, i Zbigniew Tracz, 107-120. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódźkie.

Sadowski, Piotr. 2003. „Pewność moralna wymogiem wydania wyroku.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 13, nr 16:56-67.

Sztychmiler, Ryszard. 2007. „Proces sporny.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. V: Księga VII. Procesy, red. Józef Krukowski, 123-324. Poznań: Pallottinum.

Św. Tomasz. 1970. Suma teologiczna. T. 18, Sprawiedliwość (II-II q. 60). Przekład Feliks W. Bednarski. Londyn: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”.

Wenz, Wiesław. 2007. „Tytuł X. Decyzja sędziego.” W Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. Tomasz Rozkrut, 325-351. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa