Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w polskim Konkordacie z 1993 r.

Aleksandra Zonik

Abstrakt


Teaching is one of the main objectives of the Church. Both, the canons of the Code of Canon Law Pope John Paul II and the regulations contained in the Concordat of 1993 emphasize the goal of catechesis which is, action to strenghten the faith of God's people.
Development of young people in the spirit of Christian doctrine together with respect for universal principles of ethics must be carried out by the people, who are suitably prepared for this task. Selection of candidates for the post of religion's teacher should be very careful. The person applying for the position of catechist must have a special authorization, so-called missio canonica. This authorization is granted by the diocesan bishop. Missio canonica can be reversed.


Słowa kluczowe


missio canonica; katechizacja; nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.; nauczanie religii w Konkordacie polskim z 1993 r.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Autonomia Kościoła w wyborze nauczycieli religii. http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x54997/autonomia-kosciola-w-wyborze-nauczycieli-religii/ [dostęp: 25.05.2012].

Dyduch, Jan. 1998. „Posługa nauczania w świetle postanowień Konkordatu 1993.” W Konkordat 1993. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski, red. Jan Dyduch, 59-83. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Gonzalez del Valle, José María. 2011. „Wychowanie katolickie.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 609-628. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Góralski, Wojciech. 1986. „Nauczycielskie zadanie Kościoła.” W Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, Józef Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, 11-50. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Konopka, Hanna. 1997. Religia w szkołach Polski Ludowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Krukowski, Józef, i Krzysztof Warchałowski. 2000. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Krukowski, Józef. 1993. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 1999. Konkordat polski. Znaczenie i realizacja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Krukowski, Józef. 2000. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Mezglewski, Artur. 2000. „Usunięcie i przywrócenie nauczania religii do szkół.” W Katecheza dzisiaj, problemy prawne i teologiczne, red. Waldemar Janiga, i Artur Mezglewski, 97-108. Krosno-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu.

Mezglewski, Artur. 2003. „Nauczanie religii.” W Prawo wyznaniowe, red. Henryk Misztal, i Piotr Stanisz, 312-315. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz.

Mojak, Ryszard. 2004. „Transformacja ustroju politycznego w latach 1989-1997.” W Polskie prawo konstytucyjne, red. Wiesław Skrzydło. Lublin: Verba.

Nauczanie religii bez zmian. http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x55250/nauczanie-religii-bez-zmian/ [dostęp: 01.06.2012].

Pawluk, Tadeusz. 2010. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 2, Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Warchałowski, Krzysztof. 1998. Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa