Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i w partykularnym prawie polskim

Agata Warmuz

Abstrakt


The Catholic Church as a community operating in the world needs material resources to be able to fulfill its mission. The right to own property is inherent right of the Church and includes the acquire, hold, management and alienating goods. One way of obtaining material resources identified by the Code of Canon Law are pious wills.
The article analyzes the provisions of pious wills contained in the Code Of Canon Law. Also have been discussed statutes of selected polish diocesan synods, which provide for the possibilities of adopting pious wills, ways of documenting and the obligation to comply with government regulations.

Słowa kluczowe


pobożne zapisy; prawo majątkowe Kościoła; darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych; nabywanie dóbr materialnych przez Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Dubiel, Stanisław. 2007. Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i ustaw synodalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sztafrowski, Edward. 1986. Podręcznik prawa kanonicznego. T. 4. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Wójcik, Walenty. 1987. „Dobra doczesne Kościoła.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 11-108. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa