Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

Mariusz Sitko

Abstrakt


Pope John Paul II established Pontifical Council For The Pastoral Care Of Migrants And Itinerant People, with the task of studying and providing pastoral care to "people on the move" such as those categories of people who became: migrants, refugees, exiles, displaced personnes, seafarers both aboard ship and in port and fishermen, road transport workers, air transport personnel, fairground workers, circus people, nomads, as well also those people who go on trips by various reasons of piety, study or recreation or those technicians working for large project at the international levels and other similar categories. The Dicastery has the competence bear on the special needs of those people who have left their homeland and deserve special attention in the most important life matters, such as spirituals care, freedom, inculturation also fraternal attitude of Christian people, and help to unite families, broken married life because of the big distance between a married couple. The Council is regularly participating in meetings of International Organisations that have an interest in migrants, exiles or refugees, and collaborating with them. Thus the Council is an ecclesial response to the pastoral needs of migrants and itinerant people.

Słowa kluczowe


migracja; duszpasterstwo; ruchliwość; kompetencja; koordynacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamowicz, Leszek. 2009. „Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie.” Roczniki Nauk Prawnych 19, nr 2:151-163.

Bakalarz, Józef. 1985. „Współczesna migracja w świetle dokumentów Kościoła.” W Współczesne środowiska emigracji polskiej. Sytuacja duszpasterska, red. Józef Bakalarz, 25-47. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Benedykt XVI. 2008. „Trzeba odważnie i wytrwale bronić rodziny migrantów.” L’Osservatore Romano (wyd. polskie) 29, nr 6 (304): 42-43.

Karpiński, Ryszard. 1981. „Dziesięć lat pracy Papieskiej Komisji do spraw duszpasterstwa Migracji i Turystyki w obronie praw człowieka.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 28, z. 5:101-116.

Mikołajczyk, Zbigniew, red. 1976. Turystyka kwalifikowana. Warszawa: COIiRT.

Necel, Wojciech. 2009. „Problematyka duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie.” Roczniki Nauk Prawnych 19, nr 2:165-180.

Rosoli, Gianfausto. 1980. “La Chiesa di fronte al. secolare fenomeno dell’emigrazione.” In Per una pastorale dei migranti, 47-73. Roma: Direzione generale dei Missionari scalabriniani.

Szymański, Józef. 2006. „Emigracyjne duszpasterstwo.” W Leksykon teologii pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, i Marek Fiałkowski, 240-244. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Winnicka, Ewa. 2007. „Eurosieroty.” Polityka 46 (2629), 17 listopada, 34-40.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa