Czy można sprzedawać rzeczy święte?

Tomasz Jakubiak

Abstrakt


Code of the Canon Law does not forbid selling sacred objects. The only exception is the sale of relics. In case of selling or passing the sacred object to another person one should take care to avoid the risk of profanation or misuse. The best solution in case when our influence on the new owner is limited is to turn to the competent Church authority who based on canon 1212 (Code of Canon Law of 1983) will issue a decree depriving the sold object of the dedication or consecration to be used for profane use. Also in this case commentators say it should be assured that the object will be relegated to profane but not sordid use. The change of the owner should be without risk of arising astonishment or unnecessary sensation.


Słowa kluczowe


alienacja; Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.; profanacja; nadużycie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.

Gajda, Piotr M. 2008. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.

Hemperek, Piotr, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, i Józef Bakalarz. 1986. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Huels, John M. 2000. “Sacred Places and Times.” In New Commentary on the Code of Canon Law, eds. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 1424-1448. New York–Mahwah: Paulist Press.

Huels, John M. 2005. “Canon 1171: Loss of Blessing of Chalices.” In Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2005, eds. F. Stephen Pedone, and James I. Donlon, 81-82. Washington: Canon Law Society of America.

Kennedy, Robert T. 2000. “The Temporal Goods of the Church.” In New Commentary on the Code of Canon Law, eds. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 1451-1525. New York–Mahwah: Paulist Press.

Lempa, Florian. 1987. „Przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i wolności Kościoła.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. IV: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 235-247. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Lynch, John E. 2000. “The Obligations and Rights of Clerics.” In New Commentary on the Code of Canon Law, eds. John P. Beal, James A. Coriden, and Thomas J. Green, 343-381. New York–Mahwah: Paulist Press.

Majer, Piotr. 2011. „Pozostałe akty kultu Bożego.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 369-427. Poznań: Pallottinum.

Martín del Mar, Maria. 2004. “Sacramentals.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña. English language ed. Ernest Caparros, and P. Lagges, vol. III/2, 1634-1659. Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur, Midwest Theological Forum.

Marzoa, Ángel. 2004. “Penalities for Particular Offences.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña. English language ed. Ernest Caparros, and P. Lagges, vol. IV/1, 473-492. Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur, Midwest Theological Forum.

Otaduy, Jorge. 2004. “The Obligations and Rights of Clerics.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña. English language ed. Ernest Caparros, and P. Lagges, vol. II/1, 325-397. Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur, Midwest Theological Forum.

Sobański, Remigiusz. 2003. „Przedawnienie.” W Józef Krukowski, Remigiusz Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 286-291. Poznań: Pallottinum.

Syryjczyk, Jerzy. 2003. Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tirapu, Daniel. 2004. “The acquisition of Goods.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, eds. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña. English language ed. Ernest Caparros, and P. Lagges, vol. IV/1, 41-80. Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur, Midwest Theological Forum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa