Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego

Tomasz Pawlak

Abstrakt


Ecclesiastical legislator committed conference of bishops in each country to develop
a program of priestly formation. Polish Bishops Conference has issued standards that have been approved by the Congregation for Catholic Education in 1999. Issue of this document coincided with the end of the Second Polish Plenary Synod. His resolutions have some indications as to the formation in the seminary. These documents drew attention to the fact that the contemporary socio-cultural changes significantly influenced the appearance of gaps in the human formation of persons who want to become priests. The legislator stressed that the realization of humanity in this most important task seminarian seminary formation. It contributes to the personal development of the candidate, as well as in the long term, helps build relationships in pastoral work. Important elements of human formation seminarian is to achieve emotional maturity, mature form of freedom and the formation of responsible conscience. The introduction of the propaedeutical period and psychology to enable the candidate to the priesthood obtaining mature human formation. They are useful in even out difference and fill gaps in this sphere of formation.


Słowa kluczowe


powołanie; samokontrola; seminarzysta; człowieczeństwo; seminarium; sumienie; dojrzałość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz, Jerzy. 2010. „Radość bycia kapłanem – konsekrowanym dla zbawienia świata.” Ateneum Kapłańskie 606:215-230.

Balthazar, Hans Urs. 1985. Gli stati di vita del cristiano. Milano: Jaca Book.

Baniak, Józef. 1996. „Istota i wartość egzystencjalna kapłaństwa hierarchicznego w interpretacji i ocenie młodzieży polskiej.” Communio, nr 3:103-123.

Biskup, Marian. 1993. „Annus propedeuticus w formacji seminaryjnej – eksperyment czy konieczność?” Ateneum Kapłańskie 505:470-474.

Borowski, Andrzej. 1998. „O wykształceniu humanistycznym duchownych.” Ateneum Kapłańskie 537-538:165-190.

Czerwik, Stanisław. 1993. „Osoby odpowiedzialne za formację kapłańską.” Ateneum Kapłańskie 505:427-441.

Fitych, Tadeusz. 1993. „Powołania kapłańskie w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła.” Ateneum Kapłańskie 504:252-265.

Gałkowski, Tomasz. 2010. „Wiedza psychologiczna w formacji kandydatów do kapłaństwa.” Prawo Kanoniczne 53, nr 1-2:41-59.

Grün, Anselm. 1999. „Sumienie, życie, wolność.” Pastores 4, nr 3:5-18.

Jarosz, Marek. 2006. „Wartość i znaczenie badań psychologicznych w seminariach.” Ateneum Kapłańskie 585:273-287.

Kroplewski, Zdzisław. 1998. „Doświadczenie wolności i posłuszeństwa w seminarium duchownym. Refleksja psychologiczna.” Ateneum Kapłańskie 537-538:191-209.

Mariański, Janusz. 1998. „Wolność jako wartość w procesie przemian. Refleksje socjologiczne.” Ateneum Kapłańskie 537-538:210-225.

May, Rollo. 1989. Psychologia i dramat ludzki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Muszyński, Henryk. 1993. „Istotne wymiary formacji kapłańskiej.” Ateneum Kapłańskie 504:238-251.

Pelc, Andrzej. 2003. „Powołanie do świętości w życiu kapłana.” Communio, nr 2:35-59.

Potocki, Andrzej. 2013. „Religia w szkole wobec postaw młodzieży w obszarze moralności seksualnej i małżeńskiej.” Ateneum Kapłańskie 628:461-476.

Werbiński, Ireneusz. 1991-1992. „Formacja seminaryjna jako przygotowanie do życia kapłańskiego.” Roczniki Teologiczne 28-29, z. 5:65-74.

Werbiński, Ireneusz. 2010. „Duchowość kapłana diecezjalnego.” Ateneum Kapłańskie 607:440-449.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa