Stowarzyszenie publiczne wiernych dążące do uzyskania statusu instytutu zakonnego według obowiązującego prawa kanonicznego

Mariusz Marszałek

Abstrakt


Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. dopuszcza możliwość erygowania nowych instytutów zakonnych przez biskupa diecezjalnego. W rzeczywistości powstanie no­we­go instytutu zakonnego jest wieloetapowym procesem regulowanym przez prawo ko­ścielne. Jednym z etapów tego procesu jest stowarzyszenie publiczne wiernych dążące do uzyskania statusu instytutu zakonnego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie specyfiki tej struktury prawnej.


Słowa kluczowe


instytut zakonny; erygowanie instytutu zakonnego; erygowanie publicznego stowarzyszenia wiernych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustine, Charles. 1929. A Commentary on canon law. London–New York: B. Herder Book Company.

Calabrese, Antonio. 1997. Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Città del Vaticano: Edizione Vaticana.

De Paolis, Velasio. 2010. La vita consacrata nella Chiesa. Venezia: Marcianum Press.

Jaramillo, Eileen. 2015. “The establishment of a religious institute: when the rubber meets the road.” Accessed November 10, 2015. https://www.academia. edu/ 4912421/The_Establishment_of_a_Religious_Institute_Where_the_Rubber_

Meets_the_Road

Feliciani, Giorgio. 2000. “Quale statuto per le nuove comunità?” Informaziones SCRIS 26, nr 1:140-155.

Gambari, Elio. 1984. Vita religiosa secondo il Concilio e il Diritto Canonico. Roma: Edizioni Monfortane.

Ghirlanda, Gianfranco. 2005. “Iter per l’approvazione degli istituti di vita consacrata a livello diocesano e pontificio e delle nuove forme di vita consacrata.” Periodica 94, nr 44:621-646.

“La storia del nostro fondatore e il nostro carisma.” Accessed November 10, 2015. http://www.legionariesofchrist.org/italian/articulos/categoria_secc.phtml?-c=se-238_ca-886_ci-887

Leidi, Leonello. 2010. “La separazione dei membri dalle associazioni nate con l’intento di divenire istituto di vita consacrata o società di vita apostolica o di essere riconosciute come – forme nuove di vita consacrata: attenzione canonica.” Sequela Christi 2, nr 2:239-257.

Montan, Agostino. 2015. “Il posto del sacerdote nel contesto delle nuove comunità.” In La solta dell’inovazione. Le nuove forme di vita consacrata, edited by Roberto Fusco, Giancarlo Rocca, and Stefano Vita, 173-182. Roma: Urbaniana University Press.

Morrisey, Francis. 2000. “Canonical associations destined to become religious institutes.” Informaziones SCRIS 26, nr 2:88-109.

Necel, Wojciech. 2009. Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja charyzmatycznego obdarowania Kościoła. Poznań: Wydawnictwo Hlondianum.

Ogun, Donatus A. 2001. Foundation and canonical erection of an institute of consecrated life. Rome: Editrice Pontificià Università Gregoriana.

Perlasca, Alberto. 2004. “Le associazioni nate con l’intento di diventare IVC o SVA. Ulteriori riflessioni.” Informationes SCRIS 30, nr 1:93-113.

Rakoczy, Tomasz. 2010. Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.

Ruiz, Teodoro B. 2011. “El camino para reconocer un Nuevo instituto de vida consacrda.” Estudios Eclesiásticos 86, nr 339:687-716.

Sember, Benjamin. 2014. The Autonomy of a Public Association Founded to Become a Religious Institute. Roma: Pontifical Gregorian University.

Stawniak, Henryk. 2013. Inkardynacja w misji Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Szewczul, Bożena. 2008. Działalność zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Szewczul, Bożena. 2012. „Życie braterskie oraz życie braterskie we wspólnocie w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego.” Prawo Kanoniczne 55, nr 2:13-27.

„Wspólnota Błogosławieństw wyjaśnia i przeprasza.” Dostęp 10 listopada 2015. http://gosc.pl/doc/1010995.Wspolnota-Blogoslawienstw-wyjasnia-i-przeprasza
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016.5.1-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa