Troska Prymasa Wyszyńskiego o tożsamość kulturową Europy

Ireneusz Skubiś

Abstrakt


Prymas Stefan Kardynał Wyszyński żył w czasach tworzenia się Unii, nazywanej wówczas zachodnioeuropejską. Przypominał o równych dla wszystkich prawach naro­dów i ludów, zaznaczając przy tym ich własną odrębność i dorobek. Prymas mówił, że wspólna troska narodów, zwłaszcza centralnej Europy, może przypomnieć, że Europa odzyskuje swój autorytet w świecie przez Ewangelię i zaczyna znowu budzić zaufanie wśród ludów i wszystkich kontynentów.


Słowa kluczowe


kultura; Europa; Unia Europejska; chrześcijaństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


II Europejski Kongres Sodalicji i Kongregacji Mariańskich. 2015. Rola Sodalicji Mariańskich i Kongregacji Mariańskich w pogłębianiu wiary w Europie. Warszawa: Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski [październik-listopad-grudzień] 73, nr 4 (269).

Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski [kwiecień- maj-czerwiec] 80, nr 2 (299).

Celej, Jan Zbigniew. 1995. Kultura Chrześcijańska Duszą Narodu. W nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Chélini, Jean. 1996. Dzieje religijności w Europie Zachodniej w Średniowieczu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Chmielewski, Marek, red. 2005. Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Czuba, Krystyna. 2003. Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”.

Dybciak, Krzysztof, red. 2002. Prymas Wyszyński a kultura katolicka. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kniotek, Florian, Zenon Modzelewski, i Danuta Szumska, oprac. 1982. Prymas Tysiąclecia. Paris: Editions du Dialogue.

Kosman, Marcel, red. 2006. Kultura Polityczna w Polsce. Litwa w polskiej tradycji i kulturze politycznej. T. 6. Cz. 1. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Królikowski, Janusz. 2014. Syn Boży i nasz Zbawiciel, Studia Chrystologiczne. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe.

Łaszewski, Wincenty. 2004. Europejska Madonna. Opowieści o Maryjnych Korzeniach Starego Kontynentu. Góra Kalwaria: Fons Omnis.

Rafiński, Nikodem. 1979. Stefan Kardynał Wyszyński. Karol Kardynał Wojtyła. Spotkania w Republice Federalnej Niemiec. Poznań: Pallottinum.

Urbański, Stanisław, Ewa Krawiecka, i Włodzimierz Gałązka. 2012. „Uczę się Ciebie Człowieku…” ( J. Liebert) w poszukiwaniu duchowości człowieka. Warszawa: Fundacja AMF „Nasza Droga”.

Wierzbicki, Alfred Marek. 2011. Polska Jana Pawła II. Papieża Wojtyły Posługa Myślenia. T. 3. Lublin: Instytut Jana Pawła II.

Włosiński, Marian. 2015. Eliksir Pamięci. Elixir Pamate. Elisir Della Memoria. Jasna Góra-Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum.

Wyszyński, Stefan. 1966. Wpływ Kościoła na kulturę polską. Lublin, msp KUL.

Wyszyński, Stefan. 1979. Z rozważań nad kulturą ojczystą. Poznań-Warszawa: Pallottinum.

Wyszyński, Stefan. 1993. Źródła Odrodzenia. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”.

Wyszyński, Stefan. 1996. Na drogach zawierzenia. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa