Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II

Mirosław Sitarz

Abstrakt


Tożsamość Europy stanowi istotny przedmiot nauczania św. Jana Pawła II. Biskup Rzymu, zarówno w nauczaniu oficjalnym, jak i zwyczajnym, wyrażał troskę nie tylko o instytucjonalny i polityczny, ale także o duchowy i moralny wymiar Europy.

Autor w artykule odpowiada na następujące pytania: jak św. Jan Paweł II rozumiał pojęcia „tożsamość” i „tożsamość Europy”? Gdzie upatrywał źródeł tej tożsamości? Na jakie fundamenty kultury europejskiej wskazywał? Czy Europa może utracić swoją toż­samość? Jaką wizję zjednoczonej Europy przedstawiał Papież w kontekście koniecz­no­ści zachowania swojej tożsamości?


Słowa kluczowe


Ewangelia; chrześcijaństwo; prawa człowieka; godność osoby ludzkiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II. 2005. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Jeżowski, Marek. 2013. „Tożsamość.” W Encyklopedia Katolicka, t. 19, red. Edward Gigilewicz, 946. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Podsiad, Antoni. 2000. Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Podsiad, Antoni, i Zbigniew Więckowski, oprac. 1983. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Ptasznik, Paweł, i Paolo Sardi. 2005. „Od redakcji.” W Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, 5-8. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szymczak, Mieczysław, red. 1989. Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa