Problematyka dopuszczenia do Komunii św. osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych

Daniel Przygoda

Abstrakt


Artykuł przedstawia szeroką analizę zagadnienia duszpasterskiej opieki nad człon­kami Kościoła, którzy rozwiedli się i wstąpili w nowy związek lub znajdują się w innej „nieregularnej sytuacji”. Synody rodziny w latach 2014 i 2015 rozważały możliwość dopuszczenia do sakramentu pokuty i Eucharystii osób rozwiedzionych, które zawarły nowy związek. Większość biskupów nalegała na utrzymanie dotychczasowej dyscypliny ze względu na konstytutywny związek między uczestnictwem w Eucharystii i komunii z Kościołem, a także jego nauczaniem o nierozerwalności małżeństwa.


Słowa kluczowe


Eucharystia; nieregularne związki; rozwiedziony; sakrament pokuty; sakrament małżeństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk, Jerzy. 2009. „Przystąpienie do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii warunkiem owocnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.” Ius Matrimoniale 14 (20): 39-59.

Burke, Raymond Leo. 2015. „Kanoniczne stwierdzenie nieważności małżeństwa. Proces jako poszukiwanie prawdy.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 205-36. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Caffarra, Carlo. 2015. „Sakramentalna ontologia a nierozerwalność małżeństwa.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 161-73. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Coccopalmerio, Francesco. 2017. Radość Miłości. Przewodnik po ósmym rozdziale adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka. Dodatek specjalny do Tygodnika Powszechnego. Kraków: Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici.

De Paolis, Valesio. 2015. „Rozwiedzeni żyjący w nowych związkach a sakramenty Eucharystii i pojednania.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 7-91. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Dudziak, Jan. 1996. „Odpowiedzi Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w przedmiocie małżeństwa.” Ius Matrimoniale 1 (6-7): 153-68.

Dzierżon, Ginter. 2011a. „Kontrowersje wokół definicji legalnej przywileju zawartej w kan. 76 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Annales Canonici 7:101-12.

Dzierżon, Ginter. 2011b. „Recepcja osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:175-90.

Góralski, Wojciech. 1996. „Sakrament małżeństwa w Katechizmie Kościoła Katolickiego.” Ius Matrimoniale 1 (6-7): 119-32.

Góralski, Wojciech. 2011. „Małżeństwo w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:127-43.

Góralski, Wojciech. 2016a. Adhortacja apostolska Amoris laetitia papieża Franciszka. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Góralski, Wojciech. 2016b. Sprawiedliwość czy miłosierdzie. Problem Komunii świętej katolików rozwiedzionych i żyjących w małżeństwie cywilnym. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Müller, Gerhard. 2015. „Świadectwo mocy łaski. O nierozerwalności małżeństwa i debacie dotyczącej dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach.” W Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. Roberto Dodaro, 143-59. Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech.

Pastuszko, Marian. 1997. Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Ptak, Robert. 2007. „Eucharystia – tajemnica wiary powierzona Kościołowi: Adhortacja Apostolska Benedykta XVI Sacramentum caritatis w świetle kanonu 897.” Prawo Kanoniczne 50, nr 3-4:291-308.

Sobański, Remigiusz. 2010. „Między rygoryzmem a laksyzmem. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa na tle kondycji małżeństw sakramentalnych w Polsce.” Prawo Kanoniczne 53, nr 3-4:161-69.

Stawniak, Henryk. 2009. „Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła.” Prawo Kanoniczne 52, nr 3-4:229-46.

Szablińska, Paulina. 2016. „Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku prawnym.” Kościół i Prawo 5 (18), nr 1:215-28. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2016. 5.1-12
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa