Recepcja norm kodeksowych w Synodzie Łuckim z 1927 roku

Vasyl Plakhotka

Abstrakt


Rezultatem trzydniowych obrad Synodu Łuckiego z 1927 r. był zbiór prawa diece­zjalnego, obejmujący 502 statuty i 22 aneksy. Kodyfikacja ta była oparta na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r., na dotychczasowym prawie partykularnym Diecezji Łuckiej, dokumentach Stolicy Apostolskiej, Piśmie Świętym i prawie świeckim. Jedy­nym ustawodawcą na Synodzie był biskup Adolf Piotr Szelążek.


Słowa kluczowe


prawo partykularne; ustawodawca; kuria diecezjalna; biskup

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustynowicz, Hiacynta, i Waldemar Rozynkowski, oprac. 2015. Sługa Boży ks. bp Adolf Piotr Szelążek. Zapatrzony w Małą Świętą. Pisma. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Ch.A. [wskazane inicjały]. 1928. „Laicyzm a Synod Łucki z 1927.” Ziemia Wołyńska 1, nr 25:6-8.

Dębowska, Maria. 2016. „Organizacja Kurii Diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939.” W Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, red. Maria Dębowska, 123-38. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Karwowska, Beniamina. 2000. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek wierny świadek Chrystusa. Podkowa Leśna: Zgromadzenie Sióstr św. Teresy.

Karwowska, Beniamina, Waldemar Rozynkowski, i Leszek Zygner. 2010. Ks. Biskup Adolf Piotr Szelążek Kapłan-Biskup-Wygnaniec. Podkowa Leśna: Zgromadzenie Sióstr św. Teresy.

Kwitkowski, Walerian. 1927. „Na marginesie Synodu Diecezjalnego w Łucku.” Miesięcznik Diecezjalny Łucki 2, nr 9:665-73.

Prokop, Krzysztof Rafał. 2001. Sylwetki Biskupów Łuckich. Ostróg: Ośrodek „Wołanie z Wołynia”.

Woźnicki, Kazimierz. 1927. „Wykaz Synodów Diecezji Łuckiej.” Miesięcznik Diecezjalny Łucki 2, nr 9:673-79.

Zachorowski, Stanisław. 1912. Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich. Kraków: Nakładem Akademii Umiejętności.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa