Modification of the Statutes of the Metropolitan Chapter of Olomouc and the Appointment of the Vacant Canons in Connection with the Issue of the 1917 Code of Canon Law

Jitka Jonová

Abstrakt


During the episcopate of Archbishop Stojan the Czechoslovak government very strongly interfered in the resolution of the so-called question of the Olomouc Chapter. Afterwards the issue was perceived primarily as an internal affair of the Church, and negotiations took place between the Archbishop of Olomouc together with the Chapter and the Holy See. The Chapter could not ignore the provisions of the new Code of Ca­non Law, but did not want to renounce its existing privileges, also because the canons “had sworn by the old statutes”. On the other hand, the number of vacant canonical posts had increased and Prečan, the archbishop of Olomous, managed to effect the ap­pointment of new canons according to the provisions of the Code. The State did not in­fluence those appointment. The nationality of the Chapter members was an important issue.

The issue of new statutes for the Chapter remained unsolved. The requirement of the Holy See from 1923 to review the Statutes in accordance with the new Code was not fulfilled even in the next 70 years. The Chapter, in colaboration with the Arch­bi­shop, drafted revised statutes in 1933, but ultimately they were not approved. Also, Archbishop Josef Karel Matocha called the Chapter to submit new statutes for appro­val after World War II, but yetagain the Chapter argued that the time was “in­oppor­tu­ne”. The onset of the Communist regime in 1948 made the situation so difficult that the Olo­mouc Chapter did not have its new approved Statutes until 1994.


Słowa kluczowe


Metropolitan Chapter of Olomouc; chapter statutes; canons; privileges of chapters

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brňovják, Jiří. 2015. Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Hanáček, Jiří. 1991. Nobilitovaní brněnští kanovníci od vzniku biskupství roku 1777. Ostrava: Klub genealogů a heraldiků.

Jonová, Jitka. 2013. “Privilege ‘Nobilitatis Natalium’ Problem. The Exclusion of Non-noblemen from High Positions in the Church at the Turn of the Twentieth Century.” Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia 14:39-46.

Jonová, Jitka. 2017a. “Jednání o obsazení uvolněných kanonikátů olomoucké kapituly ve 30. letech 20. století a úsilí o schválení nových kapitulních stanov.” Studia Theologica 19, no. 4:283-302.

Jonová, Jitka. 2017b. “Otázka obsazování uprázdněných kanonikátů olomoucké kapituly v době episkopátu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.” Studia Theologica 19, no. 1:21-44.

Jonová, Jitka. 2017c. “Reforma stanov olomoucké kapituly (1772).” Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 7, no. 2:67-75.

Kachník, Josef. 1931. Osm set let dómské kapituly olomoucké. Praha: Vlastním nákladem.

Kobliha, Antonín. 1890. Urkunden-sammlung betreffend die Privilegien und Rechte des Hochwürdigst-getreuen Metropolitankapitels zu Olmütz. Olomouc: Verlag des Metropolitankapitels.

Kop, František. 1947. “Trvá dosud právo metropolitní kapituly olomoucké voliti arcibiskupa?” Časopis katolického duchovenstva 4:212-24.

Navrátil, Bohumil. 1909. Biskupství Olomoucké 1576-1579 a volba Stanislava Pavlovského. Spisů poctěných jubilejní cenou Král. české společnosti nauk číslo XIX. Praha: Nákladem jubilejního fondu Král. české společnosti nauk.

Pícha, Mořic. 1925. “Rakouské právo jmenovací nepřešlo na vládu republiky československé.” Časopis katolického duchovenstva 66:88-104, 186-212, 598-639.

Zemek, Metoděj. 1945. Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu. II. 1658-1944. Manuscript. Olomouc.

Zlámal, Bohumil. 2006. Příručka českých církevních dějin II. Doba románské katolicity (1000-1200). Olomouc: Matice Cyrilometodějská.

Zuber, Rudolf. 1987. Osudy moravské církve v 18. století: 1695-1777. Part 1. Praha: Dějiny olomoucké arcidiecéze.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.2-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804

© Towarzystwo Naukowe KUL & Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)

Redaktor strony · Magdalena Sawa