Wydawca

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Chopina 29/11
20-023 Lublin

tel. 81 525 01 93, tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl               

www.tnkul.pl