Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo "Kościół i Prawo" wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1998 pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego. Reaktywowane zostało w 2012 r. przez TN KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 roku (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 74/15) wpisano czasopismo "Kościół i Prawo" do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1431.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 punktów.

 

Działy

Artykuły

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

  1. Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, w oparciu o formularz recenzji. Dostępny również tutaj (doc. lub pdf.).

  2. Recenzowanie przebiega w oparciu o stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w opracowaniu pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

  3. Publikacje zostają przesłane dwóm niezależnym Recenzentom, którzy nie znają tożsamości autora (autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem. Redakcja dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.

  4. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikację do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.

  5. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.

 

Polityka Open Access

Czasopismo "Kościół i Prawo" zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp do swojej zawartości.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Rada Naukowa

abp Juan Ignacio ARRIETA (Uniwersytet Navarra, Hiszpania)

Wiesław BAR OFMConv (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Waldemar BEDNARUK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

ks. Krzysztof BURCZAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Jean-Paul DURAND OP (Instytut Katolicki w Paryżu, Francja)

ks. Wojciech GÓRALSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

ks. Edward GÓRECKI (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska)

Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Záboj HORÁK (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

ks. Artur KATOLO (Wyższy Instytut Nauk Religijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowych Włoch, Włochy)

ks. Janusz Piotr KOWAL (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)

ks. Józef KRUKOWSKI – przewodniczący (Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska)

bp Artur MIZIŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Alfonsas MOTUZAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

Damián NĔMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

Peter RAINA (Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania)

ks. Tomasz ROZKRUT (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Bernd RÜTHERS (Uniwersytet w Konstancji, Niemcy)

ks. Mirosław SITARZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Bronisław SITEK (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

ks. Piotr STANISZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy)

Marek ŠMID (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)

Jiří Rajmund TRETERA (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

ks. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

 

Lista recenzentów

Kościół i Prawo 7 (20) 2018 nr 2

ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), ks. Ginter DZIERŻON (UKSW, Polska), ks. Wojciech GÓRALSKI (UKSW, Polska), ks. Zbigniew JANCZEWSKI (UKSW, Polska), ks. Józef KRUKOWSKI (PAN, Polska), Urszula NOWICKA (UPH w Siedlcach, Polska), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL, Polska), ks. Wojciech WITKOWSKI (KUL, Polska), ks. Józef WROCEŃSKI (UKSW, Polska)

Kościół i Prawo 7 (20) 2018 nr 1

ks. Józef KRUKOWSKI (PAN, Polska), ks. Józef MARČIN (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), Damián NĚMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska), Marek SAJ CSsR (UKSW, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Anna SŁOWIKOWSKA (KUL, Polska), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL, Polska), Krzysztof WIAK (KUL, Polska)


 Kościół i Prawo 6 (19) 2017

 ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), Paweł FAJGIELSKI (KUL, Polska), ks. Jan KRAJCZYŃSKI (UKSW, Polska), Damián NĚMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Krzysztof NYKIEL (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy), Agnieszka ROMANKO (KUL, Polska), ks. Tomasz ROZKRUT (UPJPII, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Ambroży SKORUPA SDS (KUL, Polska), Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL, Polska), Piotr TELUSIEWICZ (KUL, Polska), ks. Grzegorz WOJCIECHOWSKI (KUL, Polska)


  Kościół i Prawo 5 (18) 2016 nr 1

ks. Ginter DZIERŻON (UKSW, Polska), ks. Tomasz GAŁKOWSKI (UKSW, Polska), ks. Wojciech GÓRALSKI (UKSW, Polska), ks. Zbigniew JANCZEWSKI (UKSW, Polska), ks. Robert KANTOR (UPJPII, Polska), ks. Józef MARČIN (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), ks. Krzysztof MIKOŁAJCZUK (KUL, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Ambroży SKORUPA SDS (KUL, Polska), Elżbieta SZCZOT (KUL, Polska), ks. Lucjan ŚWITO (UWM w Olsztynie, Polska), ks. Grzegorz WOJCIECHOWSKI (KUL, Polska)

Kościół i Prawo 5 (18) 2016 nr 2

ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), ks. Józef KRUKOWSKI (PAN o. w Lublinie, Polska), ks. Jozef MARČIN (Uniwersytet Pawła Józefa Safarika w Koszycach, Słowacja), Monika MENKE (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Damián NĚMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Piotr STANISZ (KUL, Polska), ks. Artur KATOLO (Uniwersytet Calabria, Włochy)


Kościół i Prawo 4 (17) 2015

ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), Małgorzata CZURYK (UWM, Polska), ks. Stanisław DUBIEL (KUL, Polska), Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (KUL, Polska), ks. Peter HOLEC (Wyższe Seminarium Duchowne w Koszycach, Słowacja), ks. Józef MARČIN (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), Monika MENKE (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Krzysztof NYKIEL (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, Włochy), ks. Karel ORLITA (Akademia Prawa Kanonicznego w Brnie, Czechy), ks. Stanisław PAŹDZIOR (KUL, Polska), ks. Alfonso RIOBÓ (Universidad Complutense, Madryt, Hiszpania), ks. Marek SAJ (UKSW, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Piotr SKONIECZNY OP (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu, Rzym, Włochy), Ambroży SKORUPA SDS (KUL, Polska), ks. Piotr STANISZ (KUL, Polska), Katarina ŠANGALOVÁ (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja), ks. Zbigniew SUCHECKI (Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, Rzym, Włochy)


 Kościół i Prawo 3 (16) 2014

Stanisław DUBIEL (KUL), Marek SAJ (UKSW)

 Kościół i Prawo 3 (16) 2014 nr 1

ks. Leszek ADAMOWICZ (Lublin), ks. Stanisław DUBIEL (Lublin), ks. Ginter DZIERŻON (Warszawa), ks. Zbigniew JANCZEWSKI (Warszawa), ks. Wiesław KIWIOR (Warszawa), ks. Jan KRAJCZYŃSKI (Warszawa), ks. Józef KRZYWDA (Kraków), ks. Grzegorz LESZCZYŃSKI (Warszawa), ks. Piotr MAJER (Kraków), ks. Andrzej PASTWA (Katowice), ks. Stanisław PAŹDZIÓR (Lublin), ks. Marek SAJ (Warszawa), Ambroży SKORUPA SDS (Lublin), ks. Henryk STAWNIAK (Warszawa), Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Roma), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (Lublin), Elżbieta SZCZOT (Lublin), ks. Wiesław WENZ (Wrocław)

Kościół i Prawo 3 (16) 2014 nr 2

Wiesław BAR (KUL), Ginter DZIERŻON (UKSW), Marek SAJ (UKSW), Ambroży SKORUPA (KUL), Paweł SOBCZYK (UO), Piotr STANISZ (KUL), Tadeusz SYCZEWSKI (KUL)

 

Standardy etyczne

Redakcja czasopisma "Kościół i Prawo" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers(Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji
Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie "Kościół i Prawo". Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.

Zasada fair play
Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie.

Poufność
Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach
Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Terminowość
Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie.

Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych  czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła
Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Dostęp i przechowywanie danych
Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach
Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

 

Wyjaśnienie dotyczące zjawiska "ghostwriting"

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są "ghostwriting" i "guest authorship".
Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z "guest authorship" ("honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Zjawiska "ghostwriting" oraz "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, dlatego wszelkie wykryte nieprawidłowości redakcja będzie demaskować, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma "Kościół i Prawo" wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający materiał do druku. Redakcja prosi również o informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

Redakcja czasopisma "Kościół i Prawo" wdrożyła procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting.

Oświadczenie autora pracy (doc. lub pdf.).

Na podstawie materiałów MNiSW oraz informacji na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej

 

List kard. Zenona Grocholewskiego