Istota i cele filozofii historii (przeł. Karol Barczyk)

Robin George Collingwood

Abstrakt


Niniejszy esej stanowi zbiór podstawowych poglądów brytyjskiego filozofa Robina George’a Collingwooda na cele i zadania nauk historycznych. Zawiera krytykę ujmowania historii jako dyscypliny dążącej do ustanowienia ogólnych, rządzących biegiem dziejów, praw oraz jako dyscypliny zmierzającej do odkrycia, realizowanego w dziejach, boskiego planu. Jest on próbą wykazania różnic między historią a filozofią historii, sztuką i nauką. Wyraża pogląd, że nie istnieje coś takiego jak czysty fakt historyczny, że nie jesteśmy w stanie, w sposób absolutny, poznać jakiegokolwiek faktu historycznego, mimo że wiedza o nim zwiększa się, oraz że myślenie historyczne bazuje na percepcji.

Konkluzją eseju jest myśl, że każdy historyk patrzy na przeszłość z własnego punktu widzenia, a więc źródła, z jakich korzysta, i wnioski, do jakich dochodzi, będą się znacząco różniły od źródeł i wniosków innych historyków, oraz myśl, że każde wydarzenie historyczne jest niewyczerpalne w tym sensie, że w rękach każdego nowego historyka przybiera inny kształt.

Oryginał: Robin George Collingwood, „The Nature and Aims of a Philosophy of History”,  w: Idem, Essays in the Philosophy of History (Austin: University of Texas Press, 1965), 34–56. Pierwotna publikacja: Proceedings of the Aristotelian Society, 25 (1925), Issue 1: 151–174. DOI: https://doi.org/10.1093/aristotelian/25.1.151

Information about Translator: Karol Barczyk, MA — Master of Philosophy, graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznań, PhD student at the Faculty of Philosophy of the University of Wroclaw (prepares the dissertation Status of historical cognition in the perspective of the philosophy of R.G. Collingwood), and cadet at the General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces in Wroclaw; address for correspondence — e-mail: karol.barczyk@onet.eu


Słowa kluczowe


historia; filozofia historii; fakt historyczny; źródło historyczne; percepcja

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)