Grimm Wisdom

Paul O'Grady

Abstrakt


Mądrość według Grimma

Dotychczas problematyka mądrości nie była szerzej rozważana na gruncie epistemologii analitycznej. W ostatnim czasie interesujące ujęcie tematu zaproponował Stephen Grimm, który dowodzi, że mądrość oparta jest na wiedzy oraz że tradycyjny podział na wiedzę teoretyczną i praktyczną jest nie do utrzymania. Dostrzegam pewną niespójność w tychże aspektach jego pracy. Z jednej strony chciałby utrzymywać, że tradycyjne wzorce mądrości (takie jak Jezus, Budda, Konfucjusz) mogą wciąż być określane mianem „mądrych” z punktu widzenia jego teorii. Lecz z drugiej strony, proponowany przezeń warunek bycia mądrym zdaje się zakładać, że tylko cześć tych, którzy głoszą sprzeczne ze sobą poglądy, istotnie jest mądra. Rozważam szereg możliwych rozwiązań tego problemu oraz popieram podejście kontekstualistyczne, które dopuszcza warunek wiedzy oraz pozwala tradycyjne wzorce mądrości określać mianem „mądrych”.


Słowa kluczowe


mądrość; epistemologia analityczna; Stephen Grimm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Grimm, Stephen. 2015. “Wisdom”. Australasian Journal of Philosophy, 93, 139–154.

Hick, John. 1989. An Interpretation of Religion. Basingstoke: Macmillan.

Kenny, Anthony. 1986. A Path From Rome. Oxford: Oxford University Press.

Lewis. David. 1996. “Elusive Knowledge”. Australasian Journal of Philosophy, 74, 549–67.

MacFarlane, John. 2009. “Nonindexical Contextualism”. Synthese, 166 (2), 231–250.

Morawetz, Thomas. 1978. Wittgenstein and Knowledge: The Importance of On Certainty. Brighton: Harvester.

O’Grady, Paul. 2002. Relativism. Chesham: Acumen.

Ryan, Sharon. 2012. “Wisdom, Knowledge, and Rationality”. Acta Analytica, 276, 2: 99–112.

Ryan, Sharon, (2013), “Wisdom”. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/wisdom/.

Williams, Paul. 2002. The Unexpected Way. London: Continuum.

Williamson, Tim. 2005. “Knowledge, Context and the Agent’s Point of View”. In Contextualism in Philosophy: Knowledge, Meaning and Truth, edited by Gerhard Preyer and Georg Peter, 91–114. Oxford: Oxford University Press.

Wittgenstein, Ludwig. 1993. Philosophical Occasions, 1912-1951, edited by James Klagge and Alfred Nordmann. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

Yandell, Keith. 1999. Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction. London: Routledge.

Zagzebski, Linda. 1996. Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)