The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa

Barbara Grondkowska

Abstrakt


Stopnie miłości w Kazaniu VII Mikołaja z Kuzy Remittuntur ei peccata multa

Artykuł omawia fragment jednego z wczesnych kazań Mikołaja z Kuzy – Sermo VII Remittuntur ei peccata multa, które wyróżnia się nietypową w praktyce predykanckiej formą dialogu. Jego główną bohaterką jest Maria Magdalena, której postać została skonstruowana w oparciu o wątki zarówno biblijne, jak i apokryficzne i stanowi alegorię miłości duszy do Boga. W artykule zawarto analizę Kuzańczykowego pojęcia miłości poprzez omówienie obecnych w tekście terminów (amor, caritas, dilectio) oraz wyodrębnienie dwóch wykorzystanych przez autora schematów drogi miłości (trój- i siedmiostopniowego). Zostały również wskazane zależności intertekstualne między kazaniem Kuzańczyka a pismami pseudo-bonawenturiańskimi, zwłaszcza De diaeta salutis Wilhelma de Lanicia i De septem itineribus aeternitatis Rudolfa von Biberach. Charakter wpływu obu autorów przybliżają analizy fragmentów szczególnie gęstych semantycznie, o wyrazistym charakterze alegorycznym i licznych metaforach.


Słowa kluczowe


Mikołaj z Kuzy; kazania; stopnie miłości; Maria Magdalena

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


[Guilelmus de Lanicia]. Dieta salutis. Paris: [[Félix Baligault] partially for François Regnault], 1500.

Haskins, Susan. Mary Magdalen: Myth and Metaphor. London: HarperCollins, 1993.

Haubst, Rudolf. “Ein Predigtzyklus des jungen Cusanus über tätiges und beschauliches Leben.” Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 7 (1969): 15-46.

Jacobus a Voragine. Legenda aurea vulgo historia lombardica dicta, edited by Johann Georg Theodor Graesse. Leipzig: Libraria Arnoldiana, 1850.

Jansen, Katherine Ludwig. The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages. Princeton: Princeton University Press, 2000.

Nicholas of Cusa. Early Sermons (1430-1441). Translated by Jasper Hopkins. Colorado: Banning Press, 2003.

Nicolaus de Cusa. Opera omnia, Sermones I (1430-1441). Fasciculus 2: Sermones V-X, edited by Rudolf Haubst [et al.]. Hamburg: Felix Meiner, 1973.

Rudolf von Biberach. De septem itineribus aeternitatis, edited by Margot Schmidt. Stuttgart (Bad-Cannstatt): Frommann-Holzboog, 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)