Unitrinité et triunité selon l’hénologie cusaine

Hervé Pasqua

Abstrakt


Jednotroistość i trójjedność według Kuzańczykowej henologii

Artykuł podejmuje kwestię Kuzańczykowej koncepcji relacji trynitarnych wyrażonych kategoriami Jednotroistości i Trójjedności. Tłem przeprowadzonych analiz jest tradycja pitagorejsko-‑neoplatońska, w którą autor wpisuje Mikołaja z Kuzy jako jednego z reprezentantów henologicznej wizji rzeczywistości. Specyfikę prezentowanego podejścia w odniesieniu do filozofii Mikołaja z Kuzy determinuje ujmowanie jej w perspektywie Bytu, a w zasadzie Bycia, perspektywie mocno naznaczonej licznymi nawiązaniami do filozofii Martina Heideggera.


Słowa kluczowe


Mikołaj z Kuzy; Jednotroistość; Trójjedność; henologia

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Albertson, David. Mathematical Theologies, Nicholas of Cusa and the Legacy of Thierry of Chartres. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Maître Eckhart à Paris. Une critique médiévale de l’ontothéologie. Études, textes et traductions par Emilie Zum Brunn, Zénon Kaluza, Alain de Libera, Paul Vigneaux, Edouard Weber. Paris : PUF, 1984.

Martinus Capella. De nuptiis philologiae et Mercurii, dir. Adolf Dick. Lipsiae : In aedibus B.G. Teubneri, 1925.

Nicolas de Cusa. La chasse de la sagesse (De venatione sapientiae). Introduction, traduction, et notes de Hervé Pasqua, Epiméthée. Paris : PUF, 2015.

Nicolas de Cusa. La docte ignorance. Introduction, traduction et notes par Hervé Pasqua. Paris : Payot & Rivages, 2011.

Nicolas de Cusa. La recherche de Dieu. Dans Opuscules. Introduction et notes par Hervé Pasqua. Rennes: Publications du Centre de Recherches de l’Institut Catholique de Rennes, 2011.

Pasqua, Hervé. Eckhart le procès de l’Un. Coll. Nuit surveillée. Paris : Éditions du Cerf, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.2-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)