One Body: Responses to Critics

Alexander R. Pruss

Abstrakt


One Body: Odpowiedzi krytykom

W niniejszym tekście formułuję odpowiedzi na zarzuty kierowane wobec mojej książki One Body.


Słowa kluczowe


stosunek płciowy; miłość; ciało; seksualność; rozrodczość; prokreacja; wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia; teologia; filozofia; teleologia; menopauza; chrześcijaństwo; katolicyzm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Frankfurt, Harry. 2004. The Reasons of Love. Princeton: Princeton University Press.

Gert, Joshua. 2004. Brute Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.

George, Robert P., and Gerard V. Bradley. 1995. “Marriage and the liberal imagination.” Georgetown Law Journal 84:301–320.

Girgis, Sherif, Robert P. George and Ryan T. Anderson. 2010. “What is marriage?” Harvard Journal of Law and Public Policy 34:245–287.

John of the Cross, Saint. 1991. The Collected Works of St. John of the Cross, transl. by K. Kavanaugh OCD and O. Rodriguez OCD. Washington: ICS Publications.

Lennox, James G. 1995. “Health as an objective value.” The Journal of Medicine and Philosophy 20:499–511.

Nozick, Robert. 1989. “Love’s bond.” In The Examined Life: Philosophical Meditations, 68–86. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Simon & Schuster.

Pruss, Alexander R. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Notre Dame University Press.

Westlund, Andrea. 2008. “The reunion of marriage.” The Monist 91:558–77.

White, Yvonne A.R., Dori C. Woods, Yasushi Takai, Osamu Ishihara, Hiroyuki Seki, and Jonathan L. Tilly. 2012. “Oocyte formation by mitotically active germ cells purified from ovaries of reproductive-age women.” Nature Medicine 18:413–21.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)