Intending Reproduction as One’s Primary Aim: Alexander Pruss on ‘Trying for a Baby’

Helen Watt

Abstrakt


Planowanie potomstwa jako cel podstawowy: Alexander Pruss o „staraniu się o dziecko”

Czy para może stawiać sobie poczęcie za główny cel relacji małżeńskiej? W niniejszym artykule opowiadam się przeciwko poglądowi Prussa, że jest to czymś niewłaściwym ze względu na potraktowanie istot ludzkich jako zamiennych w chwili stworzenia, gdy ich unikalne cechy nie są znane ich rodzicom. Argumentuję, że Pruss nie może odseparowywać zabiegów o potomstwo jako składowej powołania małżeńskiego od zabiegów o nieznane, nieokreślone dziecko, które jest częścią sukcesu w tej konkretnej dziedzinie. Podczas gdy żaden z małżonków nie powinien traktować partnera instrumentalnie w perspektywie posiadania dziecka, pomyślność we wspólnym dążeniu do poczęcia (które będzie brało pod uwagę wartość życia dziecka), jak również ów cel sam w sobie i jego realizacja, jest bardzo ważnym elementem dobra małżeńskiego. Żyjące istoty ludzkie są moralnie niezastępowalne w tym sensie, że muszą być oceniane i szanowane w sposób indywidualny, ale też możemy promować życie nieznanych a istniejących ludzi w ramach ogólnej kategorii—możemy także w sposób zmierzony zabiegać o poczęcie nowych ludzi, o nieznanym, nieokreślonym rodzaju.


Słowa kluczowe


rozrodczość; rodzicielstwo; stosunek płciowy; etyka rozrodcza; etyka seksualna; zamienialność; wyjątkowość; dziecko; prokreacja; poczęcie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brock, Stephen L. 2005. “Is Uniqueness at the Root of Personal Dignity? John Crosby and Thomas Aquinas.” Thomist 69:173–201.

Kamm, F.M. 2006. Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm. Oxford: Oxford University Press.

McCarthy, Anthony. In press. Ethical Sex: Sexual Choices and their Nature and Meaning. Fidelity Press..

Pruss, Alexander. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Watt, Helen. 2011. “Ethical Reproductive Technologies: Misplaced Hope?” In Fertility and Gender: Issues in Reproductive and Sexual Ethics, edited by Helen Watt. Oxford: Anscombe Bioethics Centre.

Watt, Helen. In press. The Ethics of Pregnancy, Abortion and Childbirth. Routledge..

Watt, Helen. 2015. “Life and health: a value in itself for human beings?” HEC Forum 27:207–228.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)