Prussian Reproduction, Proper Function and Infertile Marriages

David B. Hershenov

Abstrakt


Rozrodczość, właściwe funkcjonowanie oraz bezpłodne małżeństwa w ujęciu Prussa

Alexander Pruss uważa, że podstawowym przejawem ludzkiej miłości jest miłość romantyczna, której urzeczywistnieniem jest stosunek płciowy zorientowany na rozrodczość. W świetle takiego podejścia akt seksualny osób tej samej płci nie może zostać spełniony we właściwy sposób, ponieważ wiąże się z błędnym rozumieniem natury drugiej osoby i możliwości zjednoczenia z nią. Choć aktywność seksualna osób tej samej płci może wydawać się spełnieniem miłości romantycznej, to czymś niewłaściwym jest wzbudzanie takiego fałszywego doświadczenia w sobie samym lub w drugiej osobie. Ukazuję dylemat pojawiający się w kontekście tezy Prussa: albo zarówno pary homoseksualne, jak i pary heteroseksualne, które przekroczyły okres menopauzy, są uprawnione do zawarcia małżeństwa, gdyż ich romantyczna miłość nie jest dysfunkcyjna, mimo że nie jest zorientowana na rozrodczość, albo też małżeństwo jest niestosowne w przypadku obu tych grup. W artykule proponuję dwa sposoby uniknięcia tego dylematu, które pozwoliłyby Prussowi odróżnić niepłodność par homoseksualnych od niepłodności kobiet po okresie menopauzy.


Słowa kluczowe


Alexander R. Pruss; właściwe funkcjonowanie; zdrowie; bezpłodność; małżeństwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allen, Colin, March Berkoff, and George Lauder. 1998. Nature’s Purposes: Analyses of Functions and Design in Biology. MIT Press.

Antony, Louise. Kurtz Lecture “Materialism, Naturalism and Nihilism.” University at Buffalo, October 20, 2011

Boorse, Christopher. 1977. “Health as a Theoretical Concept.” Philosophy of Science 44:542–73.

Boorse, Christopher.1997. “A Rebuttal on Health.” In What Is Disease?, edited by James M. Humber and Robert F. Almeder, 1–134. Totowa, NJ: Humana Press.

Boorse, Christopher. 2002. “A Rebuttal on Functions.” In Functions: New Essays in the Philosophy of Psychology and Biology, edited by Andre Ariew, Robert Cummins, and Mark Perlman, 63–112. New York: Oxford University Press.

Caplan, Arthur L. 1992. “Is Aging a Disease?” In If I were a Rich Man could I Buy a Pancreas and Other Essays on the Ethics of Health Care, edited by Arthur L. Caplan, 195-209. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Dawkins, Richard. 1976. The Selfish Gene. Oxford, New York: Oxford University Press.

George, Robert, Sherif Girgis and Ryan Anderson. 2010.“What is Marriage?” Harvard Journal of Law and Public Policy. Harvard Journal of Law and Public Policy, 34,1:245–87.

Hull, David. 1978. “A Matter of Individuality.” Philosophy of Science, 45:335–60.

Hershenov, Rose, and David Hershenov. 2015. “Morally Relevant Potential,” Journal of Medical Ethics. 41,3:268–71.

Plantinga, Alvin. 1993. Warrant and Proper Function. New York, Oxford: Oxford University Press.

Pruss, Alex. 2012. One Body: An Essay in Christian Ethics. Notre Dame: Notre Dame University Press.

Reznek, Lawrie. 1987. The Nature of Disease. London, New York: Routledge and Kegan.

Smith, Barry. 2014. “Ontology of Aging.” PANTC Conference, University at Buffalo. August 2, 2014 http://www.buffalo.edu/cas/philosophy/news-events/events.html

Van Inwagen, Peter. 1995. “The Place of Chance in a World Sustained by God.” In Peter Van Inwagen. God, Knowledge and Mystery. Ithaca: Cornell University Press.

Wakefield, Jerome. 1992. “The Concept of Mental Disorder: On the Boundary Between Biological Facts and Social Values.” American Psychologist 47,3:378–88.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)