So Pleasant, so Addictive: Some Remarks on Alexander Pruss’ Work One Body

Tomasz Kąkol

Abstrakt


Tak przyjemny, tak uzależniający: Kilka uwag o pracy Alexandra Prussa One Body

W niniejszym artykule o charakterze recenzyjnym analizuję szczegółowo książkę Alexandra Prussa One Body, wskazując na miejsca, w których się z nim zgadzam, oraz podkreślając kilka niedociągnięć w jego argumentach. Ogólny tok myślowy, który jest eksploracją biblijnej metafory „bycia jednym ciałem”, jest dla mnie w ostateczności zadowalający z teologicznego, ale nie z filozoficznego punktu widzenia.


Słowa kluczowe


seks; etyka seksualna; miłość; małżeństwo; antykoncepcja; seks bez penetracji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brentano, Franz. Psychology from an empirical standpoint, translated by Oskar Kraus, Linda L. Macalister, Antos C. Rancurello, Peter Simons. Routledge: London and New York, 2009.

Pruss, Alexander R. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Notre Dame University Press, 2012.

Smith, Barry, and Berit Brogaard. “Sixteen days.” Journal of Medicine and Philosophy 28, 1 (2003): 45–78.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)