One Body but Many Kinds of Sex and Procreation: A Liberal Response

David Archard

Abstrakt


Jedno ciało, lecz różne typy aktów seksualnych i prokreacyjnych: Odpowiedź liberalna

W artykule dokonuję porównania liberalnego oraz konserwatywnego podejścia w kwestii moralności stosunków płciowych. Opowiadam się za podejściem liberalnym, uznającym szczególny charakter stosunków płciowych, jednocześnie zwracam uwagę na filozoficzno-teologiczną akceptację podejścia przeciwnego u Prussa. Krytykuję argumentacyjną strategię Prussa ze względu na jej trzy elementy: pojmowanie miłości chrześcijańskiej jako równoważnej dobroczynności, dopuszczenie jedynie moralnej oceny seksualności, zbyt pochopne przechodzenie od pewnych zdań faktualnych do innych, a następnie do wniosków o charakterze normatywnym. Jego stanowisko w kwestii moralnej niedopuszczalności niewerydycznej przyjemności opiera się na wieloznaczności pojęcia „rzeczywistej” przyjemności.

W artykule bronię dopuszczalności zapłodnienia pozaustrojowego, formułując następujące trzy tezy: dawcy gamet mogą wywiązać się ze swoich obowiązków rodzicielskich; rozrodczość nie musi odbywać się wyłącznie w drodze stosunku płciowego; poddający się tego rodzaju leczeniu nie muszą traktować poczętego w ten sposób dziecka w sposób niewłaściwy, tj. czysto instrumentalnie. Na koniec zwracam uwagę na rozbieżność między poglądami Prussa a poglądami większości ludzi, w tym rosnącej liczby katolików.


Słowa kluczowe


etyka seksualna; stosunek płciowy; prokreacja; Alexander R. Pruss

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archard, David. “The Obligations and Responsibilities of Parenthood.” In Procreation and Parenthood: The Ethics of Bearing and Rearing Children, edited by David Archard and David Benatar, 103–127. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Archard, David. “The Wrong of Rape.” Philosophical Quarterly 57(228) 2007: 374-393, DOI: 10.1111/j.1467-9213.2007.492.x

Bayne, Tim. “Gamete Donation and Parental Responsibility.” Journal of Applied Philosophy 20,1 (2003): 77–87, DOI: 10.1111/1468-5930.00236.

Benatar, David. “The Unbearable Lightness of Bringing into Being.” Journal of Applied Philosophy 16, 2 (1999): 345-55, DOI: 10.1111/1468-5930.00119.

Benatar, David. Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Lenman, James. “On Becoming Extinct.” Pacific Philosophical Quarterly 83 (2002): 253–269, DOI: 10.1111/1468-0114.00150.

Marneffe, Peter de. Liberalism and Prostitution. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Basil Blackwell, 1974.

Primoratz, Igor. Ethics and Sex. London: Routledge, 1999.

Ryan, Alan. “John Stuart Mill’s art of living.” The Listener, 21 October, 1965, 620–22.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)