Alexander Pruss on Love and the Meaningfulness of Sex

Christopher Hamilton

Abstrakt


Alexander Pruss o miłości i znaczeniu seksualności

W niniejszej pracy podejmuję zagadnienie miłości i seksualnego pożądania w ujęciu Alexandra Prussa. W moim przekonaniu Autor nie dostarcza przekonującego wyjaśnienia żadnego z tych pojęć. Jedną z racji jest pominięcie przez niego wielu kluczowych prac z zakresu filozofii i sztuki. Ponadto uważam, że proponowane przez Prussa rozumienie miłości i stosunku płciowego jest nazbyt moralizatorskie, co sprawia, że jego rozważania nie uwzględniają faktycznego ludzkiego doświadczenia tych spraw, a nawet je zafałszowują. Dowodzę również, że teleologia, do której odwołuje się Pruss, uzasadniając twierdzenie, że celem stosunku płciowego jest rozrodczość, nie jest wiarygodna, a nawet gdyby było przeciwnie, to z takiej teleologii nie można by wyprowadzić wniosków moralnych, które chce z niej wywieść Pruss.


Słowa kluczowe


miłość; stosunek płciowy; moralizatorstwo; teleologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Améry, Jean. Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stuttgart: Klett-Cotta, 2008.

Bloom, Allan. Love and Friendship. New York: Simon and Schuster, 1993.

Frankfurt, Harry G. The Reasons of Love. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Jones, John. On Aristotle and Greek Tragedy. London: Chatto & Windus, 1964.

Kant, Immanuel. Eine Vorlesung über Ethik, edited by Gerd Gerhardt. Frankfurt am Main: Fischer, 1991.

Nietzsche, Friedrich. Götzen-Dämmerung, Volume VI of Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari. Berlin: Walter de Gruyter, 1980.

Pruss, Alexander. One Body: an Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)