What’s Love Got to Do with It?

N. N. Trakakis

Abstrakt


Co miłość ma z tym wspólnego?

W artykule polemizuję ze stanowiącym osnowę publikacji Alexandra Prussa One Body zasadniczym założeniem, że małżeństwo jest ściśle związane z miłością, w tym z miłością romantyczną. To założenie, jak argumentuję, wypływa po części z wyraźnie współczesnego rozumienia małżeństwa. Pokazuję, że w tym względzie stanowisko Prussa kłóci się z poglądem na małżeństwo i praktyką małżeńską z czasów przednowoczesnych, w szczególności z ujęciem chrześcijańskim okresu Cesarstwa Bizantyńskiego, gdy małżeństwo nie opierało się na miłości (romantycznej). Wreszcie podaję pewne przykłady, które pokazują, dlaczego w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej romantyczna miłość nie była związana z instytucją małżeństwa.


Słowa kluczowe


miłość romantyczna; małżeństwo; J.K. Campbell; Bizancjum

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Appignanesi, Lisa. All About Love: Anatomy of An Unruly Emotion. London: Virago Press, 2011.

Brown, P.G. McC. “Love and Marriage in Greek New Comedy,” Classical Quarterly 43 (1993): 189-205.

Cameron, Averil. “Sacred and Profane Love: Thoughts on Byzantine Gender.” In Women, Men and Eunuchs: Gender in Byzantium, edited by Liz James, 1–23. London: Routledge, 1997.

Cameron, Averil. The Byzantines. Oxford: Blackwell, 2006.

Campbell, J.K. Honour, Family and Patronage: A Study of Institutions and Moral Value in a Greek Mountain Community. Oxford: Clarendon Press, 1964.

Clark, Gillian. Women in Late Antiquity: Pagan and Christian Life-Styles. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Garland, Lynda. “Life and Ideology of Byzantine Women: A Further Note on Conventions of Behaviour and Social Reality as Reflected in Eleventh and Twelfth Century Historical Sources,” Byzantion 58 (1988): 361–93.

Gleeson, Andrew. A Frightening Love: Recasting the Problem of Evil. Houndmills: Palgrave, 2012.

Herrin, Judith, and Alexander P. Kazhdan. “Marriage.” In Oxford Dictionary of Byzantium, edited by Alexander P. Kazhdan (editor in chief), vol. 2, 1304–1305. New York: Oxford University Press, 1991.

Laiou, Angeliki E. “Sex, Consent, and Coercion in Byzantium.” In Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies, edited by Angeliki E. Laiou, 109–221. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993.

Leyser, Henrietta. Medieval Women: A Social History of Women in England, 450–1500. London: Phoenix, 2002.

Meyendorff, John. Marriage: An Orthodox Perspective. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press, 1984.

Pruss, Alexander R. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2012.

Talbot, Alice-Mary. “Women.” In The Byzantines, edited by Guglielmo Cavallo, 117–43. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Walcot, Peter. “Romantic Love and True Love: Greek Attitudes to Marriage.” Ancient Society 18 (1987): 5-33.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)