Pruss on the Requirement of Universal Love

Mark C. Murphy

Abstrakt


Pruss o wymogu powszechnej miłości

W swojej znakomitej książce One Body Alexander Pruss opiera się na przekonaniu, że istnieje wymóg powszechnej miłości: wszyscy jesteśmy zobowiązani do wzajemnej miłości. Zawarte w niniejszej pracy tezy Pruss w dużej mierze uzasadnia, odwołując się do prawdy objawionej, mimo to wymóg powszechnej miłości wzmacnia argumentacją filozoficzną. Ten sposób argumentacji nazywam „argumentem z wrażliwości na wartość”. Jego podstawą jest przekonanie, że wszyscy ludzie posiadają pewien rodzaj wsobnej wartości, która to wartość dostarcza wszystkim innym podmiotom racji, aby odpowiedzieć na nią pozytywnie, stąd każdy człowiek jest zobowiązany do miłości drugiego człowieka. W niniejszym artykule dyskutuję z tym argumentem, zwracając uwagę na jego dwie istotne słabości: pierwsza z nich dotyczy tego, jakiego rodzaju racji dostarcza wartość osoby, a druga tego, na ile odpowiedź na ową wartość musi być odpowiedzią miłości.


Słowa kluczowe


miłość; wymóg; racje; wartość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aquinas, St. Thomas. 1981. Summa Theologiae, trans. Fathers of the English Dominican Province. Christian Classics.

Davison, Scott A. 2012. On the Intrinsic Value of Everything. New York: Continuum.

Gert, Joshua. 2004. Brute Rationality: Normativity and Human Action. Cambridge University Press.

Murphy, Mark C. 2014. “Toward God’s Own Ethics.” In Challenges to Religious and Moral Belief, edited by Michael Bergmann and Patrick Kain. Oxford: Oxford University Press.

Murphy, Mark C. 2002. An Essay on Divine Authority. Ithaca: Cornell University Press.

Nagel, Thomas. 1970. The Possibility of Altruism. Princeton: Princeton University Press.

Pruss, Alexander. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Schroeder, Mark. 2007. “Reasons and Agent-Neutrality.” Philosophical Studies 135:279–306.

Swinburne, Richard. 1994. The Christian God. Oxford: Clarendon Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)