One Body: Overview

Alexander R. Pruss

Abstrakt


Jedno ciało: Przegląd treści

W niniejszym artykule proponuję odczytanie mojej książki One Body, dotyczącej chrześcijańskiej etyki seksualnej, jako przykładu zastosowania wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia wspartego przesłankami z zakresu teologii i filozofii.


Słowa kluczowe


stosunek płciowy; miłość; ciało; seksualność; rozrodczość; prokreacja; wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia; teologia; filozofia; teleologia; menopauza; chrześcijaństwo; katolicyzm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Murphy, Mark C. 1997. “The conscience principle.” Journal of Philosophical Research 22:384–407.

Pruss, Alexander R. 2013. One Body: An Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame: Notre Dame University Press.

Punzo, Vincent. 1969. Reflective Naturalism. New York: MacMillan.

Roberts, Robert. 2003. Emotions: An Essay in Aid of Moral Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)