Matriks jako metafizyka (przeł. Jacek Jarocki)

David Chalmers

Abstrakt


Tytuł oryginalny: The Matrix as Metaphysics. Pierwotna wersja tekstu zamieszczona została na niedostępnej już stronie internetowej filmu Matrix. Następnie artykuł został przedrukowany w tomie Philosophers Explore The Matrix, red. Christopher Grau (Oxford: Oxford University Press, 2005), 132–176. Obecnie można go znaleźć pod adresem: http://consc.net/papers/matrix.html. Przekład za zgodą Autora.

Słowa kluczowe


matriks; metafizyka; sceptycyzm; mózg w kadzi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bostrom, Nick. 2003. „Are you living in a computer simulation?”. Philosophical Quarterly 53 (211): 243–255.

Chalmers, David. 1990. „How Cartesian dualism might have been true”, niepublikowany.

Chalmers, David. 2011, „A computational foundation for the study of cognition”. Journal of Cognitive Science 12 (4): 323–357.

Dennett, Daniel. 1978. „Where am I?”. W: Daniel Dennett. Brainstorms, 310–323. (Boston, Mass.: MIT Press. (Autoryzowany, polski przekład, zatytułowany Gdzie jestem?, dostępny jest online: http://autofocus.blox.pl/resource/gdzie_jestem.pdf).

Putnam, Hilary. 1975. „The meaning of ‘meaning’”. W: Hilary Putnam. Mind, Language, and Reality. Cambridge: Cambridge University Press. (Wydanie polskie: Hilary Putnam. „Znaczenie wyrazu ‘znaczenie’”. W: Hilary Putnam. Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przełożył Adam Grobler, 93–184. Warszawa: PWN, 2014).

Putnam, Hilary. 1981. Reason, Truth, and History. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, John. 1984. „Can computers think?”. W: John Searle. Minds, Brains, and Science. Harvard: Harvard University Press, 28-41. (Wydanie polskie: John Searle. „Czy komputery mogą myśleć?”. W: John Searle. Umysł, mózg i nauka, przełożył Jerzy Bobryk. Warszawa: PWN, 1995, 25-37).

Thompson, Bradley Jon. 2003. The Nature of Phenomenal Content, niepublikowana rozprawa doktorska, University of Arizona.

Wolfram, Stephen. 2002. A New Kind of Science. Champaign: Wolfram Media.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.4-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)