O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw

Dariusz Łukasiewicz

Abstrakt


W artykule prezentuję pogląd, że ocena moralna osób modlących się w sytuacjach skrajnych (zagrożenie życia) powinna być formułowana w oparciu o znajomość pewnych nierzeczywistych okresów warunkowych. Chodzi tu o okresy warunkowe opisujące sytuacje, w których osoby modlące się mogłyby wybrać, gdyby zechciały, inne niż modlitwa sposoby ocalenia siebie lub najbliższych. Jednakże ponieważ nie znamy wartości logicznej takich zdań, nie mamy wystarczających podstaw do oceny moralnej takich osób. W dalszej części artykułu rozważam ogólne założenia racjonalności modlitw wstawienniczych w kontekście różnych odmian teizmu i sugeruję, że pojęcie Bożej odpowiedzi na takie modlitwy może mieć sens literalny w teizmie otwartym i probabilistycznym, a metaforyczny tylko w teizmie klasycznym.


Słowa kluczowe


Bóg; okresy warunkowe; ocena moralna; modlitwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Davison, Scott A. „Petitionary Prayer”. W: The Oxford Handbook of Philosophical Theology, red. Thomas P. Flint i Michael C. Rea, 293. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Harris, Harriet. „Prayer”. W: The Cambridge Companion to Christian Philosophical Theology, red. Charles Taliaferro, Chad Meister, 216–237. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Łukasiewicz, Dariusz. Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii. Kraków–Poznań: Wydawnictwo Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Kolegium Filozoficzno- Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2014.

Smilansky, Saul. „O wątpliwej wartości moralnej pewnych rozpowszechnionych form modlitwy”, przeł. Marcin Iwanicki. Roczniki Filozoficzne 63 (2016), 1: 7–16. DOI: 10.18290/ rf.2016.64.1-1.

Teilhard de Chardin, Pierre. W: Jean Kammer. 100 modlitw w chorobie i cierpieniu, tłum. Magdalena Foss-Kita, 142. Kraków: Wydawnictwo „esprit”, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)