O wątpliwej moralności pewnych rozpowszechnionych form modlitwy (przeł. Marcin Iwanicki)

Saul Smilansky

Abstrakt


W chwilach szczególnego zagrożenia ludzie zwykle błagają Boga o pomoc dla siebie lub swoich bliskich, modląc się na przykład, żeby lawina zmieniła kierunek lub żeby znalazł się dawca organów dla czyjegoś umierającego dziecka. Taka modlitwa wydaje się naturalna, a dla wierzących nawet rozumna i akceptowalna. Niestosowne wydaje się potępianie takiej typowej modlitwy jako czegoś złego. Ale kiedy dokładnie zbadać, co się rzeczywiście dzieje w takich sytuacjach, to okazuję się, że często tego rodzaju modlitwa jest moralnie dyskusyjna. Autor twierdzi, że taka modlitwa powinna być postrzegana jako forma działania (a nie, powiedzmy, nadziei), a tym samym powinna spełniać wysokie standardy moralne, które odnoszą się do działań; ponadto autor twierdzi, że założenie dobroczynności Bóstwa nie wystarcza, aby taką modlitwę legitymizować.


Słowa kluczowe


modlitwa; problem zła; problem modlitwy błagalnej; filozofia religii; Saul Smilansky

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Smilansky, Saul. „A Problem about the Morality of Some Common Forms of Prayer”. Ratio 25 (2012): 207–215. DOI: 10.1111/j.1467-9329.2012.00532.x

Smilansky, Saul. „On Not Being Sorry about the Morally Bad”. W: Saul Smilansky, 10 Moral Paradoxes. Malden: Blackwell, 2007 [pol. „O braku współczucia dla osób moralnie złych”. W: 10 moralnych paradoksów, przeł. Wiktor Kostrzewski, 90–100. Kraków: WAM, 2009.

MURRAY, Michael J. „Does Prayer Change Things?”. W: Contemporary Debates in the Philosophy of Religion, red. Michael L. Peterson, 242–254. Malden: Blackwell, 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)