Metoda tablicowa a poprawność rozumowań (Rec.: Tomasz Jarmużek, Formalizacja metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw)

Mateusz Klonowski

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)