Najkrótsze aksjomaty modalnej logiki Łukasiewicza

Zdzisław Dywan

Abstrakt


Pokazujemy, że formuła CLpEqLq aksjomatyzuje logikę modalną Łukasiewicza i nie istnieje krótszy aksjomat dla tej logiki.


Słowa kluczowe


aksjomatyzacja; logika modalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lemmon, E[dward] J. „Algebraic semantics for modal logics II”. The Journal of Symbolic Logic 31 (1996), 2:191–218.

Łukasiewicz, Jan. „A system of modal logic”. The Journal of Computing Systems 1 (1953), 3: 111–149.

Tkaczyk, Marcin. „On axiomatization of Łukasiewicz’s four-valued modal logic”. Logic and Logical Philosophy 20 (2011), 3: 215–232.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)