Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana W imię dziecka

Anna Głąb

Abstrakt


W niniejszym tekście autorka analizuje najpierw stanowisko współczesnego brytyjskiego pisarza Iana McEwana z perspektywy deklarowanego przezeń ateizmu. Czyni to przez pryzmat dwutorowości światopoglądów, jaka charakteryzuje jego niektóre utwory (Czarne psy i Przetrzymać tę miłość). W drugiej części przechodzi do problemu moralnego z jego przedostatniej powieści W imię dziecka. Analizuje dylemat, jaki się w niej pojawia, na trzech poziomach: religijnym, prawnym i egzystencjalnym, z których ten ostatni jest decydujący dla określenia tragizmu, w jakim znaleźli się bohaterowie powieści.


Słowa kluczowe


McEwan; religia; prawo; racjonalność; transfuzja krwi; Świadkowie Jehowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bradley, Arthur, i Andrew Tate. The New Atheist Novel. Fiction, Philosophy and Polemic after 9/11. London and New York: Continuum International Publishing Group, 2010.

Chyrowicz, Barbara. O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków: Znak, 2008.

Gutowski, Piotr. „Czym jest ‘nowy ateizm’?” W: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm. Seria wydawnicza Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. T. 8. Red. Marek Słomka, 7–45. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

McEwan, Ian. Czarne psy. Tłum. Marek Fedyszak, Warszawa: Albatros, 2010.

McEwan, Ian. Dziecko w czasie. Tłum. Marek Fedyszak, Warszawa: Albatros, 2009.

McEwan, Ian. „End of the World Blues”. W: The Portable Atheist: Essential Readings for the Non-Believer. Ed. Christopher Hitchens, 351–365. London: Da Capo Press, 2007.

McEwan, Ian. Przetrzymać tę miłość. Tłum. Barbara Cendrowska, Warszawa: Świat Książki, 2006.

McEwan, Ian. W imię dziecka. Tłum. Anna Jęczmyk. Warszawa: Albatros, 2015.

McEwan, Ian. W skorupce orzecha. Tłum. Andrzej Szulc. Warszawa: Albatros, 2017.

Malcolm, David. Understanding Ian McEwan. Understanding Contemporary British Literature. South Carolina: University of South Carolina Press, 2002.

Malyon, David. “Transfusion-free treatment of Jehovah’s Witness: respecting the autonomous patient’s motives”. Journal of Medical Ethics 24 (1998): 376–381.

Muramoto, Osamu. “Bioethics of the refusal of blood by Jehovah’s Witness: part 1. Should bioethical deliberation consider dissidents’ views?”. Journal of Medical Ethics 24 (1998): 223–230.

Pascal, Blaise. Myśli. Tłum. T. Żeleński (Boy). Warszawa: IW PAX, 1999.

Platon. Obrona Sokratesa. W: Platon. Dialogi. Tłum. Władysław Witwicki, 181–208. Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”, 2007.

Scheler, Max. „O zjawisku tragiczności”. Tłum. Roman Ingarden. W: Arystoteles, David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności. Tłum. Władysław Tatarkiewicz, Teresa Tatarkiewiczowa i Roman Ingarden, 49–95. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976.

Tubbs, James B. Christian Theology and Medical Ethics. Four Contemporary Approaches. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)